Visoka Škola BLC Banja Luka College!

Dobrodošli na portal kroz koji se vrši distribucija softvera koji je deo Microsoft Imagine Standard i Premium programa, kroz koji studenti i zaposleni na Banja Luka College-u mogu dobiti besplatne programe potrebne za studiranje. Cena svog softvera na ovoj lokaciji je besplatna uz uslov da se svi pridržavaju pravila iz ugovora koji je potpisan između matične akademske institucije (BLC) i softverskog izdavača ( Microsoft).

Za sva pitanja ili eventualne probleme, možete se obratiti putem e-mail adrese IKT odjeljenja Banja Luka College-a: ict@blc.edu.ba