Benvido ao centro de software académico.

Este é o sitio web de distribución de software do Dpto. de Informática do IES Illa de Sarón, que permite que os estudantes, profesores e o personal accedan gratuitamente ao software para o que temos licenza Microsoft ou mercar con desconto o restante.