Witamy w systemie Microsoft Imagine X!

Na stronie tej studenci oraz wykładowcy Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej mogą pobrać darmowe oprogramowanie firmy Microsoft.

Oprogramowane to jest przeznaczone do wykorzystywania wyłącznie w celach edukacyjnych, niekomercyjnych zgodnie z międzynarodową umową EULA (ang. End User License Agreement).


Loginem do systemu Microsoft Imagine jest adres e-mailowy w domenie zie.pg.gda.pl lub student.pg.edu.plWelcome to Microsoft Imagine X!

On this site, students and lecturers of the Faculty of Management and Economics of Gdansk University of Technology can download free Microsoft software.

This software is intended for educational, non-commercial purposes only in accordance with the End User License Agreement (EULA).


Login to Microsoft Imagine is the e-mail address in domain zie.pg.gda.pl or student.pg.edu.pl.ST

Email: techno@zie.pg.gda.pl
Telefon: +48 58 347 22 07
Telefon: +48 58 348 64 37
Pokój: 813 GB
Pokój: 516 GWZiE