Dobro došli u centar za preuzimanje software-a

ovo je web stranica namijenjena za preuzimanje sistemskog i aplikativnog software-a , isključivo za uposlenike i učenike KŠC "Sv.Franjo" iz Tuzle. Pristupanjem ovom site-u preuzimate obvezu iz pristupnog formulara da će ovaj software biti upotrijebljen u edukacione i istraživačke svhrhe , te da ga nećete rabiti u razvoju komercijalnih aplikacija i / ili poklanjati ili prodavati trećim licima.

Cijene koje su eventualno postavljene predstavljaju dio ugovorne obveze izmedju proizvodjača software-a i KŠC-a.