Witamy w Academic Software Center

Wydział WGGiOŚ AGH posiada subskrypcję Microsoft Imagine Premium, dzięki czemu studenci i pracownicy maja dostęp do większości oprogramowania firmy Microsoft (z ważniejszych pakietów wyjątek stanowią: MS Office, Office Developer i FrontPage).

Oprogramowanie dostarczone w ramach MSDN, może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów Wydziału, ale tylko i wyłącznie do celów niekomercyjnych i związanych z dydaktyką i pracami badawczymi.

Wszyscy studenci Wydziału WGGiOŚ mogą pobierać je oraz instalować na swoich komputerach osobistych!

Student, który zakończył edukację, może w dalszym ciągu niekomercyjnie (w celach niezarobkowych) używać oprogramowania pobranego oprogramowania z Microsoft Imagine Premium. Nie może jednak uaktualniać go do innej wersji (przykładowo: mając Windowsa XP z MSDN nie można go uaktualnić do Windows 7). Może dalej korzystać z poprawek (np. za pośrednictwem Windows Update). Może również wykonywać kopie bezpieczeństwa takiego programowania oraz je odtwarzać.

Umowa licencyjna EULA

Umowa licencyjna EULA wraz z załącznikiem znajduje się na stronie:

  http://msdn.microsoft.com/academic/program/eula/default.aspx

Pełna lista oprogramowania objętego licencją dostępna jest pod adresem

  http://www.microsoft.com/poland/edukacja/lista_oprogramowania.aspx.

System ELMS

ELMS (E-Academy License Management System) jest to system pozwalający na automatyczną dystrybucję oprogramowania dostępnego w Microsoft Imagine Premium wśród wykładowców i studentów. System sam generuje klucze aktywacyjne. Każda uczelnia posiadająca Microsoft Imagine Premium może nieodpłatnie skorzystać z ELMS. Jest to wygodne rozwiązanie zarówno dla studentów (którzy mogą sami pobierać oprogramowanie) jak i dla Administratorów (gdyż rejestracja liczby pobranego oprogramowania dokonuje się automatycznie).