Informace pro uživatele

Veškeré informace pro uživatele jsou k dispozici na informačním webu FEKT k MSDN AA

http://msdnaa.feec.vutbr.cz/

Uživatelé jsou povinni seznámit se s informacemi na tomto webu ještě před tím, než začnou software z MSDN AA používat. Povinnost udržovat si přehled o následných změnách na tomto webu (novinky, aktuální znění pokynů atd.) platí po celou dobu využívání MSDN AA.

Welcome to your Academic Software Center!

Software licensed under the Microsoft Imagine Program is available here for students, faculty and staff. Please note that this WebStore is made available exclusively through an agreement between your academic institution and Microsoft.

If you encounter any difficulties, please view the Help section above for answers to your questions and for information on how to contact the Microsoft Imagine Program Administrator (PA) on your campus.