Καλώς ήρθατε στο σύστημα διανομής λογισμικού!

Αυτό είναι το σύστημα διανομής λογισμικού, που επιτρέπει στους φοιτητές, τους διδάσκοντες και το προσωπικό της σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Μηχανικών, να προμηθεύτουν λογισμικό σε τιμές πολύ χαμηλότερες από τις τιμές της αγοράς.

Παρακαλώ προσέξτε ότι οι τιμές που θα δείτε στο σύστημα έχουν καθοριστεί μετά από συμφωνία μεταξύ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών και των εταιρειών παραγωγής του λογισμικού.

Για να ξεκινήσετε την λειτουργία της συνδρομής παρακαλώ επιλέξτε Start shopping στο κάτω μέρος του κειμένου.

Αναλυτικές oδηγίες εδώ

 

Welcome to your Academic Software Center!

This is your school's software distribution website, which allows students, faculty and staff to purchase software at significant discounts off standard retail prices.

Please note that the pricing provided on this site is made available exclusively through an agreement between your academic institution and select software publishers.

Extended Help here