Yardım Konularını Ara

Yardım Konularına Bak

Şifrenizi değiştirmek için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. Kullanıcı adınızın yanındaki oka tıklayın (sağ üst köşe) ve sonrasında Hesabınız/Siparişlerinize tıklayın.
 3. Şifreyi Değiştir sekmesine gidin.
 4. Geçerli Şifre alanına geçerli parolanızı girin.
 5. Yeni Şifre ve Şifreyi Teyit Edin alanlarına yeni şifrenizi girin.
 6. Kapatmak ve devam etmek için: Kaydet.

Önemli Web Mağazanıza kurumunuzun giriş portalından oturum açıyorsanız, hesabınızın şifresi kurumunuz tarafından idare edilmektedir ve yukarıdaki yöntem işe yaramaz. Kurumunuzun web sitesine giriş yapın veya şifrenizi değiştirmek için kurumunuzun Yardım Masasına veya BT bölümüne başvurun.

Ýzleme bilgilerinizi düzenlemek için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. Kullanıcı adınızın yanındaki oka tıklayın (sağ üst köşe) ve sonrasında Hesabınız/Siparişlerinize tıklayın.
 3. Hesap Bilgileri sekmesine gidin.
 4. Hesap bilgilerinizde gereken tüm değişiklikleri yapın.
 5. Kaydet düğmesine tıklayın.

Bu Web Mağazasında sizin için bir hesap oluşturulduysa, hesabı kaydettirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Not: Kaydınızı tamamlamak için bir bağlantı içeren bir e-posta aldıysanız, o bağlantıya tıklayarak direkt olarak 5. adıma geçebilirsiniz. Sistem e-postalarımızın teslim edilmesini sağlamak için noreply@kivuto.com adresinin e-posta beyaz listenize eklendiğinden emin olun.

 1. Sayfanın sağ üst kısmında Oturum Aç'a tıklayın.
 2. Kaydol düğmesine tıklayın.
 3. Kayıt şeklini seçmeniz istenirse, şunu seçin: Sizin için oluşturulmuş olan bir hesabı etkinleştirerek.
 4. Hesabınız oluşturulurken size verilmiş olan Kullanıcı Adını girin ve Devama tıklayın.
 5. Kaydınızı tamamlamanız için yönlendirildiğiniz formu doldurun.

Hesabýnýza girmek için:

 1. Sayfanýn en üstündeki Oturum Aç baðlantýsýna týklayarak kuruluþunuzun Web Maðazasýnda oturum açýn.
 2. Kullanýcý Adýnýzý ve Parolanýzý girin.
 3. Oturum aç düðmesine týklayýn.

Hesabınız kendiniz ya da Webstore'unuzun yöneticisi tarafından oluşturulduysa, Oturum Aç düğmesinin altındaki Kullanıcı adınızı ya da şifrenizi mi unuttunuz bağlantısına tıklayın. Yönlendirildiğiniz sayfada şunlardan birini yapın:

 • Şifrenizi unuttuysanız, şifrenizi nasıl sıfırlayacağınıza dair talimatların bulunduğu bir e-posta almak için ilgili alana kullanıcı adınızı girin.
 • Kullanıcı adınızı unuttuysanız, o e-posta adresiyle bağlantılı olan tüm kullanıcı adlarının listesini içeren bir e-posta almak için ilgili alana e-posta adresinizi girin.

Webstore'a kurumunuzun giriş portalından oturum açıyorsanız, giriş bilgileriniz kurumunuz tarafından idare edilmektedir. Kurumunuzun websitesine giriş yapmalısınız veya şifrenizi değiştirmek için kurumunuzun Danışma Masasına veya BT bölümüne başvurmalısınız.

Ürün sipariş etme uygunluğunuz, ne çeşit bir kullanıcı olduğunuza (ör. öğrenci, öğretim görevlisi veya personel) ve ait olduğunuz kurum(lar)a bağlıdır.

Uygunluk durumunuzu görüntülemek için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. Kullanıcı adınızın yanındaki oka tıklayın (sağ üst köşe) ve sonrasında Hesabınız/Siparişlerinize tıklayın.
 3. Uygunluk sekmesine gidin. Aşağıdaki bilgiler gösterilir:
  • Ait olduğunuz kullanıcı grubu/grupları
  • Ait olduğunuz kullanıcı kurum/kurumlar
  • Hesabınızın doğrulanma şekli
  • Geçerli doğrulanma durumunuz

Belirli bir ürün için uygunluğunuzu doğrulamak için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. İmlecinizi ürünün görseli üzerine getirin ve Ayrıntıları Görüntüle düğmesine tıklayın.
 3. Uygun musunuz? bağlantısına tıklayın. Uygunluk koşullarının bir listesi gösterilir.

Daha önce sipariþ verdiðiniz öðeleri görüntülemek için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. Kullanıcı adınızın yanındaki oka tıklayın (sağ üst köşe) ve sonrasında Hesabınız/Siparişlerinize tıklayın.

Sipariþ geçmiþiniz, en son sipariþiniz listenin en üstüne gelecek þekilde sýrayla gösterilir.

Evet, faturanızın bir kopyasını kendinize veya başka alıcıya/alıcılara e-postayla göndermeniz mümkündür.

Alındınızın bir faturanızı e-posta ile göndermek için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. Kullanıcı adınızın yanındaki oka tıklayın (sağ üst köşe) ve sonrasında Hesabınız/Siparişlerinize tıklayın. Önceki siparişlerinizin bir listesine yönlendirileceksiniz.
 3. Siparişinizin yanındaki Faturayı Görüntüle bağlantısına tıklayın. Sipariş Faturanıza yönlendirileceksiniz.
 4. Sipariş Özeti altındaki Faturayı Gönder düğmesine tıklayın.
 5. E-posta adresi alanına alındınızın gönderilmesini istediğiniz e-posta adres(ler)ini girin. Birden fazla alıcıya gönderiyorsanız, e-posta adreslerini ayırmak için virgül kullanın.
 6. Gönder düğmesine tıklayın.

Not The E-posta sipariş alındısı düğmesi, sipariş sonlandırıldığında ve tüm ürün anahtarları / aktivasyon kodları / lisans numaraları alınıp çıkarıldığında görünür hale gelir. Sistem e-postalarımızın teslim edildiğinden emin olmak için, noreply@kivuto.com adresinin e-posta beyaz listenize eklendiğinden emin olun.

Erişim Garantisi seçeneği, sipariş ettiğiniz yazılımı, sipariş sonrasındaki 31 gün içerisinde yeniden indirebilmenizi ve ona ilişkin ürün anahtar(lar)ını görüntüleyebilmenizi sağlar (Uzatılmış Erişim Garantisi aldıysanız 24 ay). Siparişini verdiğiniz yazılımı yeniden kurmanız gerekiyorsa bu çok faydalı olabilir.

Çoğu durumda, siparişinizle ücretsiz olarak Temel Erişim Garantisi alırsınız ve ödeme esnasında Uzatılmış Erişim Garantisine yükseltme yapma seçeneği sunulur. Seçeneklere ilişkin ayrıntılar için, bkz.: Temel Erişim garantisi ile Uzatılmış Erişim Garantisi arasındaki fark nedir?.

 

Not:

 • Erişim Garantisi seçeneği, lisansınızın süresini değiştirmez. Altı ya da on iki aylık bir kira ya da deneme satın aldıysanız, lisansınız beklenen zaman çerçevesinde sona erecektir.
 • Erişim Garantisi seçeneği, sadece siparişinizle birlikte verilmiş olan indirme bağlantılarına ve anahtarlarına erişim sağlar. Bu, aynı anahtarı kullanarak yazılımı sınırsız defa indirip kurabileceğiniz anlamına gelmez.
 • Erişim Garantisi seçeneği tüm Web Mağazalarında mevcut değildir.

Eriþim Garantilerinizin durumunu görüntülemek için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. Kullanıcı adınızın yanındaki oka tıklayın (sağ üst köşe) ve sonrasında Hesabınız/Siparişlerinize tıklayın.
 3. Erişim Garantinizin geçerli olduğu siparişin yanındaki Ayrıntıları Görüntüle düğmesine tıklayın.
 4. Sipariş Ayrıntıları sayfasına yönlendirileceksiniz. Erişim Garantinizde kalan gün sayısı, garantinin geçerli olduğu her bir ögenin yanında görüntülenir.

Eriþim Garantisi Alma, eðer uygunsa, eriþimin süresi dolduktan sonra yüklenenlerinizi ve/veya anahtarlarýnýzý kurtarmanýzý saðlayan ve küçük bir ücret karþýlýðýnda satýn alabileceðiniz bir hizmettir. Satýn alým sonrasýnda sipariþinizdeki süresi dolmuþ tüm ürünlere 60 gün daha eriþim hakký kazanacaksýnýz.

Eriþim süreniz dolduðunda, indirme iþlemlerinize ve/veya anahtarlarýnýza artýk eriþemezsiniz. Erişim Garantisi Alma Hizmeti'ni (eğer varsa) satın alarak, süresi dolmuş tüm indirme işlemlerinize ve/veya anahtarlarınıza tek bir sabit ücret ödeyerek 60 gün daha erişebilirsiniz.

Uzatýlmýþ Eriþim Garantisi veya Eriþim Garantisi Alma Hizmeti'ni satýn aldýysanýz, sipariþinizdeki tüm uygun öðeler kapsam dahiline alýnýr. Sipariþinizdeki öðe sayýsýna bakýlmaksýzýn, Uzatýlmýþ Eriþim Garantisine yükselmek veya eriþim almak için yalnýzca tek bir ücret ödersiniz.

Temel Erişim Garantisi ücretsiz olarak siparişlerin çoğunda verilmektedir. Yazılımı sipariş etmeniz sonrasında yazılımı 31 gün içerisinde yeniden indirebilmenizi ve ürün anahtarlarını görebilmenizi sağlar.

Uzatılmış Erişim Garantisi yazılımı sipariş etmeniz sonrasında yazılımı 24 ay içerisinde yeniden indirebilmenizi ve ürün anahtarlarını görebilmenizi sağlar. Küçük bir ücret karşılığında sipariş edilebilir.

 

Not:

 • Belirli durumlarda Uzatılmış Erişim Garantisi ücretsiz olarak Temel Erişim Garantisi yerine siparişinize eklenebilmektedir. Verdiğiniz sipariş için hangi tür Erişim Garantisinin geçerli olduğundan emin değilseniz Sipariş Alındınızı kontrol edin.
 • Erişim Garantisi seçeneği, sadece indirme bağlantılarına ve anahtarlarına erişim sağlar. Bu, aynı anahtarı kullanarak yazılımı sınırsız defa indirip kurabileceğiniz anlamına gelmez.
 • Erişim Garantisi seçeneği, lisansınızın süresini uzatmaz. Altı ya da on iki aylık bir kira ya da deneme satın aldıysanız, lisansınız beklenen zaman çerçevesinde sona erecektir.
 • Bazı yazılımlar sınırlı sayıda makineye (yani işletim sistemine) kurulabilir. Erişim Garantisi bu sınırı iptal etmez.
 • Erişim Garantisi seçeneği tüm Web Mağazalarında mevcut değildir.

OnTheHub eStore'dan veya kendi kurumunuzun Web Mağazasından yazılım satın aldıysanız, kredi kartı ekstrenizde kurumunuz adı değil Kivuto Solutions Inc. görünür.

Kesilen ödemenin ne için olduğundan emin değilseniz, Yardım sayfasının en altındaki Bize Ulaşın bağlantısına tıklayarak destekle iletişim kurun.

Çoğu ELMS Web Mağazası, Visa, Mastercard ve PayPal ile ödemeyi desteklemektedir. Diğer ödeme seçenekleri konumunuza ve ödeme yaptığınız para birimine bağlı olarak değişebilir.

Hesap durumunuz doðrulandý ise, ücret, gösterilen yazýlýmý almak istediðinizi doðruladýktan ve sipariþi tamamlama iþleminin sonunda Sipariþe Devam düðmesine bastýktan sonra kredi kartýnýzdan kesilir.

Hesap durumunuz doðrulanmadý ise, sipariþiniz, durumunuzu bize doðrulayýncaya kadar yedi gün bekletilir. Hesabýnýzý doðrulamazsanýz, sipariþ ve bekleyen kredi kartý borçlandýrýlmasý iptal edilir.

Alýþveriþ deneyiminiz güvendedir. Bu sitede, kredi kartý güvenliðinden hiçbir zaman endiþe etmeniz gerekmez. Yaptýðýnýz her iþlem %100 güvenlidir. Bu, buradan alýþveriþ yapýlmasý sonucunda kredi kartýnýzla yetkisiz ödemeler yapýlýrsa hiçbir þey ödemeyeceðiniz anlamýna gelir.

Büyük kredi kartý saðlayýcýlarý, kiþisel bilgileri korumak ve iþlemler bir ödeme kartý kullanarak iþlenirken güvenliði saðlamak için PCI (Ödeme Kartý Sektörü) uyumluluk standartlarý oluþturdular. Biz veri güvenliði için PCI uyumluluk standartlarýna sýký sýkýya uyarýz. Böylece kiþisel ve mali bilgilerinizin güvenliði konusunda endiþelenmenize gerek kalmaz.

Web sitemiz, bir endüstri standardý güvenlik protokolü olan SSL veya "Güvenli Yuva Katmaný" kullanýr. SSL, bilgileri sipariþinizi þifrelemek için kullanýlan tarayýcýnýza gönderir. Þifreleme iþlemi, gönderdiðiniz tüm bilgileri, þifresinin çözülmesinin oldukça zor olduðu verilere dönüþtürür. Hiçbir kiþisel bilgi depolanmaz. Aslýnda, medyadaki haberlerde verilen izlenime raðmen, bugüne kadar güvenli bir sunucu aracýlýðýyla Internet üzerinden iletilen bir kredi kartý numarasýnýn ele geçirilmeyle ilgili belgelenmiþ bir dolandýrýcýlýk vakasý olmamýþtýr!

Bu koruma tarayýcýnýzýn kilit göstergesi ile ifade edilir. Bu gösterge, genellikle bir kilit resmi veya renk deðiþtiren ya da artýk kýrýk olmayan bir anahtar resmidir. Bunun yanýnda, tarayýcýnýzýn en üstünde bulunan adres veya konum çubuðundaki URL https:// ile baþlamalýdýr ("s" harfi URL'nin güvenli olduðunu gösterir).

Kredi kartýnýzýn yetkisiz kullanýmý durumunda, kredi kartý þirketinize, þirketin kendi raporlama kurallarýna ve prosedürlerine uygun biçimde bildirmeniz gerekir.

Bu Site'de gezinerek, aşağıdaki Kullanım Koşulları ve Gizlilik İlkesi'ni Site'de zaman zaman yayınlanabilecek güncellemeler dâhil olmak üzere bir bütün halinde okuyup anladığınızı kabul edersiniz. Kivuto Solutions Inc., bu mesajı güncelleyerek Kullanım Koşulları ve Gizlilik İlkesi'ni kendi takdirine bağlı olarak revize etme hakkına sahiptir.

Bu belgede Kivuto Solutions Inc. (or Kivuto) için yapılan atıflar aynı zamanda Kivuto'nun tamamen sahip olduğu markaları Texidium ve OnTheHub için de geçerlidir.

 1. Benimle ilgili hangi bilgileri alıyorsunuz?
 2. Kişisel olarak tanımlanabilen bilgileri nasıl alıyor ve kullanıyorsunuz?
 3. Kişisel bilgilerime nasıl erişebilir, bu bilgileri nasıl güncelleştirebilir veya silebilirim?
 4. Kişisel olarak tanımlanamayan bilgileri nasıl alıyor ve kullanıyorsunuz?
 5. Bilgilerimi korumak için yürütülen güvenlik önlemleri nelerdir?
 6. Bilgilerim nerede işlem görecek?
 7. E-posta politikanız nedir?
 8. Gizlilik İlkesi değişiklikleri hakkında neler var?
 1. Benimle ilgili hangi bilgileri alıyorsunuz?

  Bu sitede, her ziyaretçi hakkında hem kişisel olarak tanımlanabilen hem de kişisel olarak tanımlanamayan bilgiler alınabilir. Alınan bilgilerin türü, site ile etkileşiminize ve eylemlerinize bağlıdır.

  Kişisel Olarak Tanımlanabilen Bilgiler
  Kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler, sadece kayıt ve sipariş verme gibi işlemler sırasında ihtiyaç duyulan bilgileri gönüllü olarak gönderdiğinizde alınır. Bizimle paylaşmış olabileceğiniz tüm kişisel bilgiler gizli tutulur. Ne isminiz, ne de kimliğinizin belirlenmesini sağlayabilecek başka bir bilgi, siparişinizin ya da aldığınız hizmetin gerçekleştirilmesi ya da iade edilmesi için gerekmediği sürece üçüncü taraflara satılmaz ya da onlarla paylaşılmaz. Bu kullanıma ilişkin daha fazla bilgi, bu gizlilik ilkesinin ileriki bölümlerinde verilmiştir.

  Kişisel Olarak Tanımlanamayan Bilgiler
  Kişisel olarak tanımlanamayan bilgiler, ziyaretiniz sırasında daha kişiselleştirilmiş ve ilgili deneyimi oluşturmak amacıyla sitemizin teknolojisi aracılığıyla alınır. Bilgiler, aynı zamanda size daha iyi hizmet vermek amacıyla web sitesinin işlevselliğini geliştirmemizi sağlar.

 2. Kişisel olarak tanımlanabilen bilgileri nasıl alıyor ve kullanıyorsunuz?

  Kişisel Olarak Tanımlanabilen Bilgilerin Toplanması
  Kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler, kayıt, sipariş verme ve faturalandırma, müşteri hizmetleriyle iletişim esnasında ya da bir yarışmaya girdiğinizde toplanabilir. Kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler, önceden amacı size bildirilmeden ve aynı zamanda çıkış veya bu tür ilgisiz kullanımları başka şekilde engelleme fırsatı sunmadan, hiçbir zaman aşağıda açıklanan yöntemlerle ilgisi olmayan şekilde paylaşılmaz.

  Kayıt
  Kayıt esnasında, doğrulama ve onaylama amaçları için adınız ve e-posta adresiniz sorulabilir. Bu adımlar, kullanıcıların hak sahibi bir akademik kullanıcı olarak kimlik doğrulamasını doğru şekilde sağlamak için gerekli olabilir. Bu sitedeki bazı teklifler ve promosyonlar belirli kurumlardaki üyelerle sınırlı olabilir ve e-posta adresinizi verip daha sonra hesabınızı doğrulatarak bu teklifler ve promosyonlardan yararlanabilirsiniz.

  Sipariş Verme ve Faturalandırma
  Bir sipariş verdiğinizde, kredi kartı bilgilerinizi ilgili postalama bilgileriyle birlikte vermeniz gerekebilir. Siparişinizin verilebilmesi için bu bilgiler gerekebilir. Kredi kartı bilgileriniz sunucumuzda depolanmaz; yalnızca doğrulanması için kredi kartı işlem sistemine geçilir. Ayrıca çevrimiçi alındınızın oluşturulması ve siparişinizle ilgili e-postalar gönderebilmemiz için, isminiz ve e-posta adresiniz sorulabilir.

  Müşteri Hizmetleri
  Kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler, müşteri hizmetleri ekibimiz/ekiplerimize bir sorunu rapor etmeniz ya da soru sormanız halinde alınabilir. Size en üst seviye müşteri hizmeti deneyimi sağlayabilmek için bu iletişimin bir kopyası saklanabilir.

  Bir Yarışmaya ya da bir Promosyona Katılmak
  Yarışmalara ve benzer promosyonlara gönüllü olarak katılmayı seçtiğinizde, katılımınız için aynı bilgiler istenebilir. Tüm yarışmaların, yarışma sayfasından görüntülenebilecek kendi şart ve koşulları vardır.

  Kişisel Olarak Tanımlanabilen Bilgilerin Kullanılması
  Kişisel olarak tanımlanabilen bilgileriniz başkalarına satılmaz, takas edilmez veya ücretli kullandırılmaz.

  Bizim adımıza, sipariş takibi ve teslimat, ayrıca kredi kartı işlemleri gibi bazı işlevleri yerine getirmeleri için başka güvenilir şirketler kullanıyoruz. Bu bağlı işletmelerin işlerini yapabilmesi için gereken kişisel bilgilere erişimi vardır, ancak kişisel bilgilerinizi başka bir amaçla kullanmalarına izin verilmez.

  Ek olarak, bir ürünün siparişiyle ilgili bilgiler söz konusu ürünün sağlayıcısıyla, garanti ve destek işlerinde kullanılmak üzere paylaşılabilir. Bu, isminiz, siparişinizin tarihi ve satın alınan ürünü içerebilir.

  İş ortaklarımız ya da tedarikçilerimizden birinin, hakkınızdaki bilgileri nasıl kullandığına ilişkin sorularınız olursa, direkt olarak kendileriyle iletişime geçin.

 3. Kişisel bilgilerime nasıl erişebilir, bu bilgileri nasıl güncelleştirebilir veya silebilirim?

  Kullanıcıların kendi hesap profillerindeki herhangi bilgiyi veya tercihi düzeltme veya değiştirme olanağı vardır. Kullanıcılar bu bilgileri istedikleri zaman, oturum açmaları koşuluyla değiştirebilir.

  Destekle iletişime geçerek hesabınızın deaktive edilmesini ya da silinmesini sağlayabiliriniz. Ancak bunu yapmak, sitenin sadece üyelere özel bölümlerine olan erişiminizi sınırlar. Ancak, tüm satın alma geçmişi bilgileri kalıcı kayıtlarda kalır.

 4. Kişisel olarak tanımlanamayan bilgileri nasıl alıyor ve kullanıyorsunuz?

  Sitelerimize gelen ve sitelerimizden giden ürünleri, hizmetleri ve reklamları ulaştırmak, güvence altına almak ve anlamak için çerezler, piksel etiketleri ("pikseller") ve yerel hafıza gibi teknolojiler kullanıyoruz.

  Kişisel Olarak Tanımlanamayan Bilgilerin Toplanması
  Doğrulama durumunuz, doğrulama hizmetlerimizden herhangi biri yoluyla başarılı üye kaydı yaptığınzda alınır. Bu durum, kişisel olarak tanımlanamayan bilgidir ve daha sonra ileride tekrar durumunuzu doğrulamak için ihtiyaç duymanız halinde kullanılmak üzere saklanır.

  Kişisel olarak tanımlanamayan bilgiler, tanımlama bilgileri gibi teknoloji kullanılarak alınır. "Çerezler", tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsüne depolanan küçük bilgi parçalarıdır. Bu teknoloji ile toplanan bilgiler, sadece kişisel olarak tanımlanamayan bilgiler olup, sitemiz ile etkileşimlerinizi optimize etmemize olanak sağlar.

  Kişisel Olarak Tanımlanamayan Bilgilerin Kullanılması
  Tanımlama Bilgileri, web sitesinin tasarımını, sayfa düzenini ve verimliliğini iyileştirmek için genel anlamda izlenecek site kullanımı ve müşteri trafiği düzenliliğini izlemeye izin verir. Bu düzenlilikleri anlamak, sizin için daha uygun içerik sağlamamıza ve müşteri ilişkilerini geliştirmemize olanak sağlar. Dahası, toplanan bilgiler size daha kişisel ve özelleştirilmiş bir deneyim sağlamak adına odaklı iletişimler sunmak için toplanır. Tanımlama bilgileri, aynı zamanda kişiselleştirilmiş ayarlarınızı hatırlayarak size zaman kazandırır.

  Tüm bilgilerin sadece birleşik biçimde toplandığını ve analiz edildiğini unutmayın. Bu sitenin doğru çalışması için, çerezlerin etkin olup olmadığını kontrol edin.

  Kivuto Solutions Inc. kendi ağı dışındaki web sitelerde ilgili reklamları size sunmak için üçüncü taraf reklam teknolojisi ortaklarını kullanabilir. Reklam teknoloji ortağı bize, tarafımızdan tarayıcınıza eklenen bir tanımlama bilgisi gibi izleme teknolojisi sunar. Bu, söz konusu site ile çalışmalarınıza göre kendi ortak web sitelerinde çok ilgili reklamlar sunmamıza izin verir. Bu işlem hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bu özellikten ayrılmak istiyorsanız, lütfen bizimle iletişim kurun.

  Çerezler nasıl yönetilir
  Çerezlere izin vermek, onları engellemek ya da silmek için tarayıcı kontrolleri bulunur. Bu sitenin ve diğerlerinin kullandığı çerezleri yönetmek için, lütfen bu siteyi ziyaret edin: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

  Çerez ayarlarını değiştirdiğinizde, diğer ayarlar ya da tercihlerin artık geçerli olmayacağına dikkat edin. Sitenin kullanımı ve işlevselliği, belirli ürünlerin satın alınabilmesi ve site içeriğinin görüntülenmesi dâhil olmak üzere değişiklikler geçirebilir.

 5. Bilgilerimi korumak için yürütülen güvenlik önlemleri nelerdir?

  Bilgileriniz hem iletim hem de depolama sırasında korunur. Hesabınız ve profil bilgileriniz, bu kişisel bilgilere yalnızca sizin erişmeniz için parolayla korunur. Satın alma sırasında güvenli sunucu yazılımı (SSL), girdiğiniz tüm bilgileri aktarılmadan önce şifreler. Bu şekilde, tüm müşteri verileri sistemin güvenli sunucusu üzerinden yetkisiz erişime karşı korunmaktadır.

 6. Bilgilerim nerede işlem görecek?

  Kivuto Solutions Inc., 126 York Street, Suite 200, Ottawa, Ontario, Canada adresinde ofisleri bulunan Kanadalı bir kuruluştur. Kivuto tarafından toplanan kişisel bilgiler, Kanada'da bulunan sunucuda saklanır ve hizmetin sunulması için gerekmediği sürece başka bir ülkeye nakledilmez. Kivuto'nun kişisel bilgilere ilişkin tutumuna dair daha fazla bilgi için Bölüm 2'ye bakın.

  Yazılım yayıncısı ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalar uyarınca, verileriniz sunucularımızda yedi yıl boyunca saklanacaktır.

  Gizlilik yasaları ve gereksinimleri her ülkeye göre farklılık gösterir. Kivuto'nun Web siteleri aracılığıyla toplanan tüm bilgiler, bilginin kaynağı olan ülke fark etmeksizin sizin için geçerli olan bu Gizlilik Politikası ve tüm Gizlilik Bildirimleri ile korunacaktır.

 7. E-posta politikanız nedir?

  Kivuto Solutions Inc., 2003 yılı federal CAN-SPAM Yasası ve Kanada İstenmeyen Posta Yönetmeliği (CASL) ile tamamen uyumludur. İzniniz olmadan, ticari amaçla e-posta adresinizi paylaşmayacağız, satmayacağız, kiralamayacağız, takas etmeyeceğiz veya kullanması için herhangi bir üçüncü tarafa yetki vermeyeceğiz. Bizden hata sonucu bir e-posta aldığınızı düşünüyorsanız, aşağıdaki adrese başvurun: feedback@kivuto.com.

  Kivuto Solutions'dan aşağıdaki e-postalardan birini ya da daha fazlasını alabilirsiniz.

  Hesap ve Hizmetle İlgili E-posta
  Kivuto Solutions Inc. size hesap durumunuza ilişkin e-posta gönderme hakkını saklı tutar. Bu, sipariş onayları, yenileme/sona erme bildirimleri, kredi kartı sorunu bildirimleri, diğer işlemsel e-postalar ve site hizmetleri ve/veya Gizlilik İlkemizde meydana gelen büyük değişiklikleri içerir. Çevrimiçi tartışmalar ya da diğer hizmetler için kayıt yaptırdıysanız, bu faaliyetlere olan katılımınıza ilişkin e-postalar alabilirsiniz.

  E-posta Bültenleri
  Kivuto Solutions Inc. çeşitli e-posta bültenleri sunmaktadır. Bu iletişimleri, sadece bunları almak istediğinizi daha önceden belirtmiş olmanız halinde alırsınız. Belirli bir bülteni artık almak istemiyorsanız, her bir bültenin alt kısımlarında yer alan "abonelikten çık" talimatlarını izleyin.

  Tanıtım E-postası
  Kivuto Solutions Inc. belirli aralıklarla sizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz ürünler ve hizmetler hakkında size mesajlar gönderebilir (sadece bunları almak istediğinizi daha önceden belirtmiş olmanız halinde). Her bir e-postanın alt kısımlarında yer alan "abonelikten çık" talimatlarını izleyerek mesaj almamayı seçebilirsiniz.

  Anket E-postası
  Kullanıcılarımızı daha iyi anlamamızı sağlayacak olan bilgilerin yanı sıra sizi kullanıcı anketlerine davet eden ve hizmetlerimiz ile mevcut ya da gelecekteki ürün ve hizmetlerimizle ilgili geri bildirim sağlamanızı rica eden e-postalar gönderebiliriz. Kullanıcı anketleri, hizmetlerimizi iyileştirmemize büyük katkıda bulunurlar ve bu anketlerden sağladığımız tüm bilgiler sadece şirket içerisinde kullanılır. Bilgiler toplu halde ilişkili üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

  HTML E-postası
  Bizden e-posta almaya abone olmanız halinde, hem düz metin, hem de (görseller içeren) HTML formatında e-postalar alacaksınız. E-postalarımızı HTML formatında görüntülemeyi seçmeniz halinde, okuyucuların e-postayı görüp görmediklerini belirlemek için e-postaya tek piksellik bir .gif dosyası yerleştirebiliriz. Bu işlem bilgisayarınızda bir bilgi bırakmaz ya da bilgisayarınızdan bir bilgi almaz. Bu verileri sadece e-postaların ve sunduğumuz tekliflerin kalitesini artırmak amacıyla toplu halde üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

  Sizden Gelen E-postalar
  Bize e-posta göndermeniz halinde, e-postalarda ifşa edilen bilgilerin güvende ya da şifreli olmayabileceğini ve bu yüzden başka kişilerce görülebileceğini unutmayın. E-postaların içerisinde kişisel ya da gizli bilgi ifşa ederken dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Sorularınıza ya da yorumlarınıza direkt olarak cevap verebilmek için e-posta adresinizi kullanacağız.

 8. Gizlilik İlkesi değişiklikleri hakkında neler var?

  Bu gizlilik ilkesi zaman içinde değişebilir; yapılan değişiklikler bu web sitesinde ilan edilir. Belirli bir gizlilik ilkesi sürümü yürürlükteyken toplanan bilgiler, söz konusu sürüme göre işleme konur.

  Sorularınız, yorumlarınız veya endişeleriniz olması hâlinde lütfen bize feedback@kivuto.com adresinden e-posta gönderin.

Kivuto sitelerinden sipariş edilen HİÇBİR ürün maalesef İADE EDİLEMEMEKTE veya DEĞİŞTİRİLEMEMEKTEDİR. Tüm satýþlar nihaidir. Sipariþinizi verirken doðru ürünü seçtiðinizden emin olun ve tüm sistem gereksinimlerini okuyun.

Lisans anahtarlarý yazýlýmla birlikte sevkedildiðinden/yayýnlandýðýndan ve bir kez yayýnlandýklarýnda yayýncýya iade edilemediklerinden deðiþtirme veya iade sunamýyoruz.

Not Kivuto Solutions Inc., bu sitede sunulan ürünlerin bazılarının veya tümünün dağıtımcısıdır. Postayla sipariş edilen ürünlerde seçilen ürünlerin ve verilen sevkiyat adresinin doğru olmasından tüketici olarak tarafınız sorumludur. Kivuto Solutions, ad ve/veya ürün açıklaması benzerliği nedeniyle yanlış ürün siparişi verilmesinden sorumlu değildir. Siparişinizi tamamlamadan önce tüm ürünlerin sürüm, ürün adı, sistem gereksinimleri ve diğer gereksinimlerini belirlemekten, son kullanıcı olarak siz sorumlusunuz.

Bizimle İletişim Kurun

Yukarıda sorununuza bir çözüm bulamadıysanız, lütfen Bizimle İletişim Kurun