Yardım Konularını Ara

Yardım Konularına Bak

Şifrenizi değiştirmek için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. Kullanıcı adınızın yanındaki oka tıklayın (sağ üst köşe) ve sonrasında Hesabınız/Siparişlerinize tıklayın.
 3. Şifreyi Değiştir sekmesine gidin.
 4. Geçerli Şifre alanına geçerli parolanızı girin.
 5. Yeni Şifre ve Şifreyi Teyit Edin alanlarına yeni şifrenizi girin.
 6. Kapatmak ve devam etmek için: Kaydet.

Önemli Web Mağazanıza kurumunuzun giriş portalından oturum açıyorsanız, hesabınızın şifresi kurumunuz tarafından idare edilmektedir ve yukarıdaki yöntem işe yaramaz. Kurumunuzun web sitesine giriş yapın veya şifrenizi değiştirmek için kurumunuzun Yardım Masasına veya BT bölümüne başvurun.

Ýzleme bilgilerinizi düzenlemek için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. Kullanıcı adınızın yanındaki oka tıklayın (sağ üst köşe) ve sonrasında Hesabınız/Siparişlerinize tıklayın.
 3. Hesap Bilgileri sekmesine gidin.
 4. Hesap bilgilerinizde gereken tüm değişiklikleri yapın.
 5. Kaydet düğmesine tıklayın.

Bu Web Mağazasında sizin için bir hesap oluşturulduysa, hesabı kaydettirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Not: Kaydınızı tamamlamak için bir bağlantı içeren bir e-posta aldıysanız, o bağlantıya tıklayarak direkt olarak 5. adıma geçebilirsiniz. Sistem e-postalarımızın teslim edilmesini sağlamak için noreply@kivuto.com adresinin e-posta beyaz listenize eklendiğinden emin olun.

 1. Sayfanın sağ üst kısmında Oturum Aç'a tıklayın.
 2. Kaydol düğmesine tıklayın.
 3. Kayıt şeklini seçmeniz istenirse, şunu seçin: Sizin için oluşturulmuş olan bir hesabı etkinleştirerek.
 4. Hesabınız oluşturulurken size verilmiş olan Kullanıcı Adını girin ve Devama tıklayın.
 5. Kaydınızı tamamlamanız için yönlendirildiğiniz formu doldurun.

Hesabýnýza girmek için:

 1. Sayfanýn en üstündeki Oturum Aç baðlantýsýna týklayarak kuruluþunuzun Web Maðazasýnda oturum açýn.
 2. Kullanýcý Adýnýzý ve Parolanýzý girin.
 3. Oturum aç düðmesine týklayýn.

WebStore’un Giriş sayfasından unuttuğunuz bir şifreyi sıfırlayabilir veya unuttuğunuz kullanıcı adını kurtarabilirsiniz.

Not: WebStore’unuza okulunuzun merkezi giriş portalından erişim sağlarsanız kullanıcı adınızı/şifrenizi değiştirmek için aşağıdaki adımları takip etmek yerine okulun Yardım Masası veya IT bölümüne ulaşın.

Şifrenizi değiştirmek için:

 1. Sayfanın sağ üst köşesinde Oturum Aç'a tıklayın. WebStore’un Giriş sayfasına yönlendiriliyorsunuz.
 2. Giriş sayfasında yer alan Kullanıcı adı veya şifrenizi mi unuttunuz? linkini tıklayın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Şifrenizi değiştirmek için: Yönlendirildiğiniz alana kullanıcı adını girin ve Gönder’e tıklayın. Şifrenizi sıfırlamak için size e-posta ile bir link gönderilecek.
  • Kullanıcı adınızı kurtarmak için: Yönlendirildiğiniz alana e-postanızı girin ve Gönder’e tıklayın. Söz konusu e-posta adresine ilişkilendirilmiş kullanıcı adları listesi e-posta ile size gönderilecek.

Ek indirmeleri Yardým sayfasýnýn en altýndaki Bize Ulaþýn baðlantýsýna týklayarak isteyebilirsiniz.

Sipariþ numaranýzla birlikte tam adýnýzý ve e-posta adresinizi de verdiðinizden emin olun.

Ürün sipariş etme uygunluğunuz, ne çeşit bir kullanıcı olduğunuza (ör. öğrenci, öğretim görevlisi veya personel) ve ait olduğunuz kurum(lar)a bağlıdır.

Uygunluk durumunuzu görüntülemek için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. Kullanıcı adınızın yanındaki oka tıklayın (sağ üst köşe) ve sonrasında Hesabınız/Siparişlerinize tıklayın.
 3. Uygunluk sekmesine gidin. Aşağıdaki bilgiler gösterilir:
  • Ait olduğunuz kullanıcı grubu/grupları
  • Ait olduğunuz kullanıcı kurum/kurumlar
  • Hesabınızın doğrulanma şekli
  • Geçerli doğrulanma durumunuz

Belirli bir ürün için uygunluğunuzu doğrulamak için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. İmlecinizi ürünün görseli üzerine getirin ve Ayrıntıları Görüntüle düğmesine tıklayın.
 3. Uygun musunuz? bağlantısına tıklayın. Uygunluk koşullarının bir listesi gösterilir.

Daha önce sipariþ verdiðiniz öðeleri görüntülemek için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. Kullanıcı adınızın yanındaki oka tıklayın (sağ üst köşe) ve sonrasında Hesabınız/Siparişlerinize tıklayın.

Sipariþ geçmiþiniz, en son sipariþiniz listenin en üstüne gelecek þekilde sýrayla gösterilir.

Evet, faturanızın bir kopyasını kendinize veya başka alıcıya/alıcılara e-postayla göndermeniz mümkündür.

Alındınızın bir faturanızı e-posta ile göndermek için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. Kullanıcı adınızın yanındaki oka tıklayın (sağ üst köşe) ve sonrasında Hesabınız/Siparişlerinize tıklayın. Önceki siparişlerinizin bir listesine yönlendirileceksiniz.
 3. Siparişinizin yanındaki Faturayı Görüntüle bağlantısına tıklayın. Sipariş Faturanıza yönlendirileceksiniz.
 4. Sipariş Özeti altındaki Faturayı Gönder düğmesine tıklayın.
 5. E-posta adresi alanına alındınızın gönderilmesini istediğiniz e-posta adres(ler)ini girin. Birden fazla alıcıya gönderiyorsanız, e-posta adreslerini ayırmak için virgül kullanın.
 6. Gönder düğmesine tıklayın.

Not: The E-posta sipariş alındısı düğmesi, sipariş sonlandırıldığında ve tüm ürün anahtarları / aktivasyon kodları / lisans numaraları alınıp çıkarıldığında görünür hale gelir. Sistem e-postalarımızın teslim edildiğinden emin olmak için, noreply@kivuto.com adresinin e-posta beyaz listenize eklendiğinden emin olun.

Okul personeli bazý yazýlýmlarý öðrencileri adýna toplu olarak sipariþ edebilir. Ardýndan bu öðrenciler eStore'da oturum açar ve ödemesi yapýlmýþ yazýlýmlarýný kolayca indirebilirler. Buna toplu sipariþ denir.

Bir toplu sipariþ vermek için, Toplu Sipariþ Talep Formu'nu doldurun ve ardýndan Gönder'i týklayýn. Ýki iþ günü içinde sizinle irtibat kurulacak ve talebinizin tüm gerekli kriterleri taþýyýp taþýmadýðý konusunda size bilgi verilecektir.

Ödeme Yöntemleri

Kredi kartý (Visa veya MasterCard) ya da satýn alma sipariþiyle ödeme kabul ediyoruz.

Erişim Garantisi seçeneği, sipariş ettiğiniz yazılımı, sipariş sonrasındaki 31 gün içerisinde yeniden indirebilmenizi ve ona ilişkin ürün anahtar(lar)ını görüntüleyebilmenizi sağlar (Uzatılmış Erişim Garantisi aldıysanız 24 ay). Siparişini verdiğiniz yazılımı yeniden kurmanız gerekiyorsa bu çok faydalı olabilir.

Çoğu durumda, siparişinizle ücretsiz olarak Temel Erişim Garantisi alırsınız ve ödeme esnasında Uzatılmış Erişim Garantisine yükseltme yapma seçeneği sunulur. Seçeneklere ilişkin ayrıntılar için, bkz.: Temel Erişim garantisi ile Uzatılmış Erişim Garantisi arasındaki fark nedir?.

 

Not:

 • Erişim Garantisi seçeneği, lisansınızın süresini değiştirmez. Altı ya da on iki aylık bir kira ya da deneme satın aldıysanız, lisansınız beklenen zaman çerçevesinde sona erecektir.
 • Erişim Garantisi seçeneği, sadece siparişinizle birlikte verilmiş olan indirme bağlantılarına ve anahtarlarına erişim sağlar. Bu, aynı anahtarı kullanarak yazılımı sınırsız defa indirip kurabileceğiniz anlamına gelmez.
 • Erişim Garantisi seçeneği tüm Web Mağazalarında mevcut değildir.

Eriþim Garantilerinizin durumunu görüntülemek için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. Kullanıcı adınızın yanındaki oka tıklayın (sağ üst köşe) ve sonrasında Hesabınız/Siparişlerinize tıklayın.
 3. Erişim Garantinizin geçerli olduğu siparişin yanındaki Ayrıntıları Görüntüle düğmesine tıklayın.
 4. Sipariş Ayrıntıları sayfasına yönlendirileceksiniz. Erişim Garantinizde kalan gün sayısı, garantinin geçerli olduğu her bir ögenin yanında görüntülenir.

Eriþim Garantisi Alma, eðer uygunsa, eriþimin süresi dolduktan sonra yüklenenlerinizi ve/veya anahtarlarýnýzý kurtarmanýzý saðlayan ve küçük bir ücret karþýlýðýnda satýn alabileceðiniz bir hizmettir. Satýn alým sonrasýnda sipariþinizdeki süresi dolmuþ tüm ürünlere 60 gün daha eriþim hakký kazanacaksýnýz.

Eriþim süreniz dolduðunda, indirme iþlemlerinize ve/veya anahtarlarýnýza artýk eriþemezsiniz. Erişim Garantisi Alma Hizmeti'ni (eğer varsa) satın alarak, süresi dolmuş tüm indirme işlemlerinize ve/veya anahtarlarınıza tek bir sabit ücret ödeyerek 60 gün daha erişebilirsiniz.

Uzatýlmýþ Eriþim Garantisi veya Eriþim Garantisi Alma Hizmeti'ni satýn aldýysanýz, sipariþinizdeki tüm uygun öðeler kapsam dahiline alýnýr. Sipariþinizdeki öðe sayýsýna bakýlmaksýzýn, Uzatýlmýþ Eriþim Garantisine yükselmek veya eriþim almak için yalnýzca tek bir ücret ödersiniz.

Temel Erişim Garantisi ücretsiz olarak siparişlerin çoğunda verilmektedir. Yazılımı sipariş etmeniz sonrasında yazılımı 31 gün içerisinde yeniden indirebilmenizi ve ürün anahtarlarını görebilmenizi sağlar.

Uzatılmış Erişim Garantisi yazılımı sipariş etmeniz sonrasında yazılımı 24 ay içerisinde yeniden indirebilmenizi ve ürün anahtarlarını görebilmenizi sağlar. Küçük bir ücret karşılığında sipariş edilebilir.

Not:

 • Belirli durumlarda Uzatılmış Erişim Garantisi ücretsiz olarak Temel Erişim Garantisi yerine siparişinize eklenebilmektedir. Verdiğiniz sipariş için hangi tür Erişim Garantisinin geçerli olduğundan emin değilseniz Sipariş Alındınızı kontrol edin.
 • Erişim Garantisi seçeneği, sadece indirme bağlantılarına ve anahtarlarına erişim sağlar. Bu, aynı anahtarı kullanarak yazılımı sınırsız defa indirip kurabileceğiniz anlamına gelmez.
 • Erişim Garantisi seçeneği, lisansınızın süresini uzatmaz. Altı ya da on iki aylık bir kira ya da deneme satın aldıysanız, lisansınız beklenen zaman çerçevesinde sona erecektir.
 • Bazı yazılımlar sınırlı sayıda makineye (yani işletim sistemine) kurulabilir. Erişim Garantisi bu sınırı iptal etmez.
 • Erişim Garantisi seçeneği tüm Web Mağazalarında mevcut değildir.

Uzatılmış Erişim Garantisini bir sipariş verirken o siparişe uygulayabilirsiniz. Uzatılmış Erişim Garantisini, önceden verdiğiniz bir siparişin Temel Erişim Garantisi hala geçerli olduğu sürece, o siparişe de uygulayabilirsiniz. Uzatılmış Erişim Garantisi bir kez uygulandığında, siparişten tüm yazılım ve ürün anahtarlarına iki yıllık erişim sağlayacaktır.

Not: Bazı programlar, Genişletilmiş Erişim Garantisini tüm siparişlere otomatik olarak uygular. Bu programlardan birine ait değilseniz, Uzatılmış Erişim Garantisi için küçük bir ücret ödersiniz.

Bir sipariş verirken Uzatılmış Erişim Garantisini satın almak için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın.
 2. İhtiyacınız olan ürünleri Alışveriş Sepetinize ekleyin.
 3. Alışveriş Sepetinizi açın ve “Uzatılmış Erişim Garantisinin  (24 ay)” yanındaki Sepete Ekle düğmesini tıklayın. Bu, “Sizin İçin Önerilen” başlığı altında bulunur.
 4. Siparişinizi tamamlamak için Alışverişi Tamamla düğmesini tıklayın. Alışverişi Tamamla işlemini bitirdiğinizde, yazılım ve ürün anahtarlarınıza iki yıllık erişim sağlayan Uzatılmış Erişim Garantisi uygulanarak siparişiniz verilmiş olur.

Genişletilmiş Erişim Garantisini mevcut bir siparişe uygulamak için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın.
 2. Kullanıcı adınızın yanındaki oka tıklayın (sağ üst köşe) ve Hesabınız/Siparişleriniz’e tıklayın. Önceki siparişlerinizin bir listesine yönlendirileceksiniz.
 3. Uzatılmış Erişim Garantinizin geçerli olduğu siparişin yanındaki Ayrıntıları Görüntüle düğmesine tıklayın. O sipariş için Sipariş Ayrıntıları sayfasına yönlendirileceksiniz.
 4. “Uzatılmış Erişim Garantisinin (24 ay)” yanındaki Ekle düğmesini tıklayın.

Not: Sayfanın Sizin İçin Önerilen bölümünde birden fazla öğe varsa, Hemen Satın Al'ı tıklayabilmeniz için önce Ekle düğmesini tıklamanız gerekir.

 1. Siparişinizi tamamlamak için Hemen Satın Al düğmesini tıklayın. Alışverişi Tamamla işlemini bitirdiğinizde, yazılım ve ürün anahtarlarınıza iki yıllık erişim sağlayan Uzatılmış Erişim Garantisi uygulanır.

Evet. Temel Erişim Garantiniz veya Uzatılmış Erişim Garantinizin süresi dolduğundan, bir siparişe erişiminizi kaybettiyseniz, Erişim Garantisi Alımı satın alarak erişimi geçici olarak geri alabilirsiniz.

Erişim Garantisi Alma siparişi verme:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın.
 2. Kullanıcı adınızın yanındaki oka tıklayın (sağ üst köşe) ve Hesabınız/Siparişleriniz’e tıklayın. Önceki siparişlerinizin bir listesine yönlendirileceksiniz.
 3. Erişim yenilemeyi istediğiniz siparişin yanındaki Ayrıntıları Görüntüle düğmesine tıklayın. O sipariş için Sipariş Ayrıntıları sayfasına yönlendirileceksiniz.
 4. Erişim Garantisi Alımı yanındaki Hemen Satın Al düğmesini tıklayın.

Not: Sayfanın Sizin İçin Önerilen bölümünde birden fazla öğe varsa, Hemen Satın Al'ı tıklayabilmeniz için önce Ekle düğmesini tıklamanız gerekir.

 1. Erişim Garantisi Alımı siparişinizi tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin. Erişim Garantisi Alma siparişi vermek için bir ücret vardır, bu nedenle ödeme bilgilerinizi vermeniz gerekir.

Erişim Garantisi Alımı siparişini tamamladığınızda, siparişle birlikte verilen tüm indirme linklerine ve ürün anahtarlarına erişiminiz 60 gün için geri yüklenir.

Güvenli İndirme Yöneticisi (SDM), dosyaları Web Mağazanızdan güvenle indirmenize olanak veren bir programdır. Yazılımı SDM kullanan bir Web Mağazasından indirirken, SDM'i bilgisayarınıza indirmeniz ve yüklemeniz istenir.

SDM, yazılımların, özellikle de bazı tarayıcıların indirmesi için çok büyük olan dosyaların güvenli, etkin ve verimli biçimde indirilmelerini sağlar.

Özellikler

 • Tamamlanmamış veya yarıda kesilmiş indirme işlemlerini kaldıkları yerden sürdürür
 • Basit kurulum sihirbazı
 • Birden fazla dosya aynı anda indirilebilir
 • İndireceğiniz zamana siz karar verebilirsiniz
 • Büyük dosyaları kolaylıkla indirir (2 GB'den büyük)
 • Şifrelenmiş veriler kullanarak dosyalarınızın güvende olmasını sağlar
 • Sadece tek bir tıklamayla hızla indirir

SDM hakkında daha fazla ayrıntı için, İndirme Talimatları sayfasındaki Yardım simgesine veya SDM penceresindeki Yardıma mı İhtiyacınız Var? düğmesine tıklayın.

Güvenli İndirme Yöneticisi (SDM) ile yazılım indirmek için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. Yazılımınız için sipariş verin. Sipariş tamamlandığında Sipariş Ayrıntıları sayfasına yönlendirileceksiniz
 3. İndir düğmesine tıklayın. İndirme Talimatları sayfası görüntülenir.
 4. SDM'i İndir düğmesine tıklayın. SDM indirilmeye başlar.
 5. SDM indirmeyi bitirdiğinde, inen dosyaya çift tıklayın ve kurmak için ekranda çıkan talimatları izleyin.
 6. İndirme Talimatları sayfasında .SDX'i İndir düğmesine tıklayın. .SDX indikten sonra SDM otomatik olarak açılmazsa, manuel olarak açmak için .SDX dosyasını bulun ve ona çift tıklayın. SDM penceresi açılır.
 7. İndirmek istediğiniz her bir ögenin yanındaki İndirmeye Başla düğmesine tıklayın.

SDM hakkında daha fazla ayrıntı için, İndirme Talimatları sayfasındaki soru işareti simgesine veya SDM penceresindeki Yardıma mı İhtiyacınız Var? düğmesine tıklayın.

Ýndirme, indirmesi baþarýyla tamamlanan bir üründür. Ýstediðiniz kadar indirme denemesinde bulunabilirsiniz, ancak indirme yalnýzca baþarýyla tamamlandýðýnda bir indirme olarak sayýlýr.

Ürünü baþarýyla yüklemek için, varsayýlan olarak size en az iki indirme verilir.

Not: Ýkinci indirme, yazýlýmý yeniden yüklemeniz gerekmesi durumunda yedek olarak sunulur.

Baþka indirmeler yapmanýz gerekirse, Yardým sayfasýnýn en altýndaki Bize Ulaþýn baðlantýsýna týklayarak destekle iletiþim kurun.

IMG ve ISO dosyaları yazılım kurulumu için kullanılmadan önce fiziksel bir ortama (ör. bir USB veya DVD) "yüklenmelidir". Aşağıdaki talimatlar, bir IMG/ISO dosyasının bir USB belleğe nasıl yükleneceğini ve yazılımın bu şekilde nasıl kurulacağını tanımlamaktadır.

USB bellek kullanarak bir ISO/IMG dosyasından yazılım kurmak için:

 1. Windows USB/DVD İndirme Aracını (WUDT) indirin ve kurun. ISO dosyanızı yüklemek için bu ücretsiz yazılımı kullanacaksınız.

  Not: WUDT sadece ISO dosyalarıyla çalışır. Bir IMG dosyası indirdiyseniz, başlamadan önce dosya uzantısını .iso olarak değiştirin.
   
 2. USB belleğinizi bilgisayarınızın USB girişlerinden birine takın.
 3. WUDT aracını açın.
 4. Gözat'a tıklayın ve ISO dosyanızı seçin.
 5. İleri'ye tıklayın.
 6. USB cihazı'na tıklayın.
 7. İleri'ye tıklayın.
 8. Açılır listeden USB cihazınızı seçin.
 9. Kopyalamaya başla'ya tıklayın ve ISO dosyası USB'ye yüklenirken bekleyin.
 10. ISO dosyası yüklendiğinde, yazılımınızı USB ile kurabilirsiniz. İndirdiğiniz yazılıma bağlı olarak bu şunları içerebilir:
  • Bilgisayarınızın DVD dizinindeki setup.exe'ye tıklamak veya
  • Takılı USB ile bilgisayarınızı yeniden başlatmak.

Not: Bu sürecin daha ayrıntılı tanımı için lütfen bu belgeye bakın. Bir IMG/ISO dosyasını USB yerine yazılabilir DVD üzerine kurmaya yönelik talimatlar için lütfen bu belgeye bakın. Her iki belge de sadece İngilizce olarak mevcuttur.

Önceden siparişini verdiğiniz öğeleri indirmek veya yeniden indirmek için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. Kullanıcı adınızın yanındaki oka tıklayın (sağ üst köşe) ve sonrasında Hesabınız/Siparişlerinize tıklayın.
 3. Siparişler ve İndirilenler sekmesinde, indirmek istediğiniz ürün için olan siparişinizin yanındaki Ayrıntıları Görüntüle bağlantısına tıklayın.
 4. İndir düğmesine tıklayın.
 5. İndirmeyi başlatmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ýndirme iþleminin ilerleme çubuðu 15 veya 20 dakika boyunca hareket etmiyor gibi görünüyorsa, bunun sebebi aþaðýdakilerden biri olabilir:

 • Að baðlantýnýzda bir sorun olabilir. Bilgisayarýnýzýn hâlâ Ýnternet'e baðlý olduðundan emin olun.
 • Kablosuz baðlantýlarda transferler esnasýnda soruna sebep olabilen küçük gecikmeler söz konusu olabilir. Modeminize ya da yönlendiricinize bir að kablosuyla direkt olarak baðlanmayý deneyin ve indirme iþlemini yeniden baþlatýn.
 • Kullandýðýnýz hesabýn bilgisayarýnýza yazýlým indirme yetkisi bulunmuyor olabilir. Yönetici ayrýcalýklarýna sahip bir hesapla oturum açmýþ olduðunuzdan emin olun.
 • Okullarda ya da ofislerde kullanýlan bazý aðlarýn güvenlik programlarý bulunur. Farklý bir aðdan indirmeyi deneyin.
 • Güvenli İndirme Yöneticisiyle indiriyorsanız ve ilerleme çubuğu indirme veya paketi açma esnasında donmuş gibi duruyorsa:
  1. Paketinizi silin (sipariş adınızla aynı ada sahip olan ve İndirilenler klasörünüzde bulunan .SDX dosyası).
  2. Tamamlanmamış yazılımı silin (yazılımı indirmeye çalıştığınız klasördeki .SDC dosyası).
  3. Sipariş paketinizi yeniden indirin ve yazılım indirmesi yapmayı yeniden deneyin.
 • Etkin güvenlik duvarlarý, antivirüs ve casus yazýlýmdan koruma programlarý indirme iþlemine müdahale edebilir. Bilgisayarýnýzdaki diðer güvenlik programlarýný kapamayý deneyin.

Not: Ýnternet'e ya da bir yerel aða baðlýyken antivirüs/casus yazýlýmdan koruma programlarýný kapatmak güvenlik risklerine sebep olabilir ve bilgisayarýnýzý saldýrýlara karþý savunmasýz býrakabilir. Ýndirme iþlemini tamamladýktan hemen sonra bu yazýlýmý tekrar açýn.

Ek indirmeleri Yardým sayfasýnýn en altýndaki Bize Ulaþýn baðlantýsýna týklayarak isteyebilirsiniz.

Sipariþ numaranýzla birlikte tam adýnýzý ve e-posta adresinizi de verdiðinizden emin olun.

Windows 8 ve Windows 8.1 kullanýcýlarý bazen yeni kurduklarý yazýlýmýn simgesini bulmakta güçlük çekebiliyorlar. Bunun sebebi genelde yazýlýmýn simgesinin kurulum sonrasýnda Masaüstünden Uygulamalar menüsüne taþýnmasýdýr.

Windows 8 veya 8.1'de Uygulamalar menüsünde yeni kurulan yazýlýmý bulmak için:

 1. Klavyenizdeki Baþlat (veya Windows) düðmesine basýn. Windows 8 kullanýyorsanýz, Uygulamalar ekranýna yönlendirilirsiniz (3. adýma geçin) Windows 8.1 kullanýyorsanýz, Baþlat ekranýna yönlendirilirsiniz (2. adýma geçin).
 2. Windows 8.1 kullanýcýlarý: Uygulamalar ekranýna geçmek için, Baþlat ekranýnýn sol alt köþesindeki aþaðýya bakan oka týklayýn.
 3. Yeni kurduðunuz programýn simgesini bulmak için saða kaydýrýn (yeni kurulan programlar Uygulamalar listenizin en sonuna eklenir).

Genel kural olarak, iþletim sisteminiz 32 bit ise 32 bit yazýlýmý, 64 bit ise 64 bit yazýlýmý yüklemeniz gerekir.

Not: Çoðu 32 bit yazýlým, 64 bit iþletim sistemlerinde çalýþtýrýlabilir, ancak 64 bit yazýlýmlar sadece 64 bit iþletim sisteminde çalýþtýrýlabilir. Emin olmamanýz halinde, yazýlýmýn 32 bit sürümünü yüklemeniz özellikle tavsiye edilir.

Bilgisayarýnýzýn 32 bit mi yoksa 64 bit mi olduðunu öðrenmek için:

 • Windows 8 kullanýcýlarý için:
  1. Aramaya dokunun ya da týklayýn.
  2. Arama alanýna þunu yazýn: "sistem".
  3. Ayarlara dokunun ya da týklayýn.
  4. Sisteme dokunun ya da týklayýn.
  5. Þu baþlýk altýndaki sistem tipinizi bulun: "Sistem". Ýþletim sisteminiz "32 bit Ýþletim Sistemi" ya da "64 bit Ýþletim Sistemi" olarak tanýmlanacaktýr.
 • Windows 7 ve Vista kullanýcýlarý için:
  1. Bilgisayarýnýzýn Baþlat menüsünde Bilgisayara sað týklayýn ve Özelliklere týklayýn.
  2. Þu baþlýk altýndaki sistem tipinizi bulun: "Sistem". Ýþletim sisteminiz "32 bit Ýþletim Sistemi" ya da "64 bit Ýþletim Sistemi" olarak tanýmlanacaktýr.
 • Windows XP kullanýcýlarý için:
  1. Bilgisayarýnýzýn Baþlat menüsünde Bilgisayarýma sað týklayýn ve Özelliklere týklayýn.
  2. Listede "x64 Edition" arayýn. Bu metin mevcutsa, iþletim sisteminiz 64 bit'tir. Deðilse, iþletim sisteminiz 32 bit'tir.

Sipariş ettiğiniz bir ürünün Yedekleme Medyası seçeneği varsa, size teslim edilen yazılımın fiziksel bir kopyasını DVD ya da USB bellek olarak küçük bir ücret karşılığında alabilirsiniz. Bu kopya, ürün anahtarına hâlâ sahip olmanız şartıyla, onu kaybetmeniz halinde onu yeniden kurabilmenize imkân sağlar.

Sipariş ettiğiniz bir ürün için Yedekleme Medyası olması ve bu seçeneğin bölgeniz için geçerli olması halinde, onu  Alışveriş Sepeti sayfasında siparişinize ekleyebilirsiniz.

Not:

 • Yedekleme Medyası seçeneği, teslimat kısıtlamalarından ötürü tüm ülkelerde şu anda mevcut değildir. Bölgenize bağlı olarak, siparişinize bir Yedekleme Medyası ekleme seçeneğine sahip olmayabilirsiniz.
 • İşletim sistemleri bir makineye sadece bir kere kurulabilir. Yedekleme Medyası bu yazılımın birden fazla makineye kurulmasına izin vermez.
 • DVD veya USB bellek, siparişini verdiğiniz yazılımın bir kopyasını içerir. Ekstra bir ürün anahtarı ya da orijinal ürün anahtarınızın bir kopyasını içermez. Ürün anahtarınızı güvenli bir yere not edip sakladığınızdan emin olun. Ürün anahtarınız Web Mağazasının Hesabınız/Siparişleriniz bölümünde 31 gün boyunca durur (siparişinizin Uzatılmış Erişim Garantisi varsa iki yıl durur).

Evet, yedek medyanızın teslimini karşılamak için siparişinize ek ücretler yansıtılacaktır. Gönderim ücreti bölgeye göre değişiklik gösterir ve ödeme işleminden önce size gösterilen sipariş özetinizde gösterilecektir.

Not: Yedekleme Medyasının teslimi genellikle Kuzey Amerika'da 7 ila 14, diğer bölgelerdeyse 10 ila 18 iş günü sürer. Bu zaman aralıkları kesin teslimat yerlerine göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, Yedekleme Medyası tüm ülkelere teslim edilemeyebilir.

Alýþveriþ Sepetinizdeki bir ürün için Yedekleme Medyasý (mevcutsa) sipariþi vermek için:

 1. Alışveriş Sepetinizde Sizin için Tavsiye Edilenler etiketli bölüme inin. Yedekleme Medyası Alışveriş Sepetinizdeki tüm ürünler için mevcuttur, orada listelenen tavsiye edilmiş tekliflerin arasında olacaktır.
 2. Sipariþ etmek istediðiniz Yedekleme Medyasýnýn yanýndaki Sepete Ekle düðmesine týklayýn. Yedekleme Medyasý Alýþveriþ Sepetinize eklenir.
 3. Ödeye týklayýn ve ödeme sürecini tamamlamak için ekranda çýkan talimatlarý izleyin.

Daha önceden sipariþ edilmiþ bir ürün için Yedekleme Medyasý (mevcutsa) sipariþ etmek için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. Kullanıcı adınızın yanındaki oka tıklayın (sağ üst köşe) ve sonrasında Hesabınız/Siparişlerinize tıklayın.
 3. Siparişler ve İndirilenler sekmesinde, Yedek Ortamını istediğiniz ürün için olan siparişinizin yanındaki Ayrıntıları Görüntüle bağlantısına tıklayın. Sipariş Ayrıntıları sayfasına yönlendirileceksiniz.
 4. Şu başlığın altına bakın: Sizin İçin Önerilir. Yedek Ortamı mevcutsa, bu başlığın altında listelenen tavsiye edilmiş tekliflerin arasında olacaktır.
 5. Sipariş etmek istediğiniz Yedek Ortamının yanındaki Şimdi Al düğmesine tıklayın.
 6. Satın alma işlemine devam etmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Yedekleme Medyasý için geçerli olan teslim tarihleri bölgeye ve baþka faktörlere baðlý olarak deðiþebilir. Kayýp olarak raporlamadan önce lütfen medyanýzýn ulaþmasý için üç hafta bekleyin.

Lütfen Yedekleme Medyasıyla ilgili tüm sorularınızı ve destek isteklerinizi support@kivuto.com adresine iletin.

Sipariş ettiğiniz ürün doğrudan belirttiğiniz adrese sevk edilir. Aşağıdaki koşullar geçerlidir:

 • Teslimat Bilgileri
  • Siparişlerin sevkiyatında elden gelen çaba gösterilir. Tüm teslimat süreleri tahminidir ve BEKLENEN ZAMANDA TESLİMAT YAPILACAĞI GARANTİ EDİLMEMEKTEDİR.
  • Sevkiyat yalnızca belirli yerlerle sınırlı olabilir.
  • Kurye, sevkiyat ile ilgili özel talimat almamaktadır. Paket, belirtmiş olduğunuz yere 8:00 ila 18:00 arasında herhangi bir zamanda ulaşabilir.
  • Ne yazık ki teslimatlar için takip bilgisi bulunmamaktadır.
 • İadeler, İptaller ve Ardısmarlamalar
  • Bu siteden satın alınan HİÇBİR şey İADE EDİLEMEZ.
  • Sipariş edilen ürünler, sevkiyatının hızlı yapılması için hemen işleme konduğundan sevkiyat iptal edilememektedir.
  • Ürün satın almadan önce tüm sistem gereksinimlerini ve ürünün yayıncısının web sitesindeki ürünle ilgili ek ayrıntıları okuma sorumluluğu tarafınıza aittir.
  • Satın alma sırasında teslimat ve fatura bilgilerinizi verirken yapılan ve sevkiyatta gecikmelere ve bazı durumlarda değiştirme için ek sevkiyat maliyetine neden olan tüm hatalardan tarafınız sorumludur.
  • Ardısmarlanmış ürün satın alanların siparişleri, envanter geldiğinde en önce verene ilk sevkiyat esasında işleme konur. Siparişler tamamlanmadıkça sevkiyat yapılmaz.

Öncelikle, doğru ürünü sipariş ettiğinizden emin olmak için sipariş faturanızı kontrol edin.

Faturanızı görüntülemek için:

 1. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 2. Kullanıcı adınızın yanındaki oka tıklayın (sağ üst köşe) ve sonrasında Hesabınız/Siparişlerinize tıklayın.
 3. İlgili sipariş için faturanızı görmek için siparişin yanındaki Faturayı Görüntüle düğmesine tıklayın veya siparişe ilişkin ayrıntılı bilgi görmek için Ayrıntıları Görüntüle düğmesine tıklayın.

Aldığınız ürün, sipariş ettiklerinize uymuyorsa, buraya veya Web Mağazanızın Yardım sayfasının alt kısmındaki Bizimle İletişim Kurun bağlantısına tıklayarak destek masasıyla iletişime geçin.

Not: Kivuto Solutions Inc., bu sitede sunulan ürünlerin bazılarının veya tümünün dağıtımcısıdır. Postayla sipariş edilen ürünlerde seçilen ürünlerin ve verilen sevkiyat adresinin doğru olmasından tüketici olarak tarafınız sorumludur. Kivuto Solutions, ad ve/veya ürün açıklaması benzerliği nedeniyle yanlış ürün siparişi verilmesinden sorumlu değildir. Siparişinizi tamamlamadan önce tüm ürünlerin sürüm, ürün adı, sistem gereksinimleri ve diğer gereksinimlerini belirlemekten, son kullanıcı olarak siz sorumlusunuz.

Yedekleme Medyasý için geçerli olan teslim tarihleri bölgeye ve baþka faktörlere baðlý olarak deðiþebilir. Kayýp olarak raporlamadan önce lütfen medyanýzýn ulaþmasý için üç hafta bekleyin.

Makinenize yüklü virüsten koruma yazýlýmý varsa, indirme düðmesine týkladýðýnýzda, Yayýncý belirlenemedi. Bu yazýlýmý çalýþtýrmak istediðinizden emin misiniz? hata ilerisini görebilirsiniz. Bu, virüsten koruma yazýlýmý çalýþýrken yürütülebilir bir dosya (.exe) yürütülmeye çalýþýldýðýnda sýk karþýlaþýlan bir iletidir.

Dosyayý hemen çalýþtýrmayý seçmezseniz, dosyayý, daha sonra çalýþtýrmak üzere bilgisayarýnýza kaydedebilirsiniz.

Bir Web Mağazasından yapılan alışverişler, kredi kartı ekstrenizde Web Mağazanızın URL’sinin yanında görünür.

Web Mağazanızın URL’si 20 karakterden uzunsa, ödeme “OnTheHub.com” şeklinde görünür.

Çoğu ELMS Web Mağazası, Visa, Mastercard ve PayPal ile ödemeyi desteklemektedir. Diğer ödeme seçenekleri konumunuza ve ödeme yaptığınız para birimine bağlı olarak değişebilir.

Hesap durumunuz doðrulandý ise, ücret, gösterilen yazýlýmý almak istediðinizi doðruladýktan ve sipariþi tamamlama iþleminin sonunda Sipariþe Devam düðmesine bastýktan sonra kredi kartýnýzdan kesilir.

Hesap durumunuz doðrulanmadý ise, sipariþiniz, durumunuzu bize doðrulayýncaya kadar yedi gün bekletilir. Hesabýnýzý doðrulamazsanýz, sipariþ ve bekleyen kredi kartý borçlandýrýlmasý iptal edilir.

Alýþveriþ deneyiminiz güvendedir. Bu sitede, kredi kartý güvenliðinden hiçbir zaman endiþe etmeniz gerekmez. Yaptýðýnýz her iþlem %100 güvenlidir. Bu, buradan alýþveriþ yapýlmasý sonucunda kredi kartýnýzla yetkisiz ödemeler yapýlýrsa hiçbir þey ödemeyeceðiniz anlamýna gelir.

Büyük kredi kartý saðlayýcýlarý, kiþisel bilgileri korumak ve iþlemler bir ödeme kartý kullanarak iþlenirken güvenliði saðlamak için PCI (Ödeme Kartý Sektörü) uyumluluk standartlarý oluþturdular. Biz veri güvenliði için PCI uyumluluk standartlarýna sýký sýkýya uyarýz. Böylece kiþisel ve mali bilgilerinizin güvenliði konusunda endiþelenmenize gerek kalmaz.

Web sitemiz, bir endüstri standardý güvenlik protokolü olan SSL veya "Güvenli Yuva Katmaný" kullanýr. SSL, bilgileri sipariþinizi þifrelemek için kullanýlan tarayýcýnýza gönderir. Þifreleme iþlemi, gönderdiðiniz tüm bilgileri, þifresinin çözülmesinin oldukça zor olduðu verilere dönüþtürür. Hiçbir kiþisel bilgi depolanmaz. Aslýnda, medyadaki haberlerde verilen izlenime raðmen, bugüne kadar güvenli bir sunucu aracýlýðýyla Internet üzerinden iletilen bir kredi kartý numarasýnýn ele geçirilmeyle ilgili belgelenmiþ bir dolandýrýcýlýk vakasý olmamýþtýr!

Bu koruma tarayýcýnýzýn kilit göstergesi ile ifade edilir. Bu gösterge, genellikle bir kilit resmi veya renk deðiþtiren ya da artýk kýrýk olmayan bir anahtar resmidir. Bunun yanýnda, tarayýcýnýzýn en üstünde bulunan adres veya konum çubuðundaki URL https:// ile baþlamalýdýr ("s" harfi URL'nin güvenli olduðunu gösterir).

Kredi kartýnýzýn yetkisiz kullanýmý durumunda, kredi kartý þirketinize, þirketin kendi raporlama kurallarýna ve prosedürlerine uygun biçimde bildirmeniz gerekir.

Bu Site'de gezinerek, aşağıdaki Kullanım Koşulları ve Gizlilik İlkesi'ni Site'de zaman zaman yayınlanabilecek güncellemeler dâhil olmak üzere bir bütün halinde okuyup anladığınızı kabul edersiniz. Kivuto Solutions Inc., bu mesajı güncelleyerek Kullanım Koşulları ve Gizlilik İlkesi'ni kendi takdirine bağlı olarak revize etme hakkına sahiptir.

Bu belgede Kivuto Solutions Inc. (veya Kivuto) için yapılan atıflar aynı zamanda Kivuto'nun tamamen sahip olduğu markaları Texidium ve OnTheHub için de geçerlidir.

 1. Benimle ilgili hangi bilgileri alıyorsunuz?
 2. Kişisel olarak tanımlanabilen bilgileri nasıl alıyor ve kullanıyorsunuz?
 3. Kişisel bilgilerime nasıl erişebilir, bu bilgileri nasıl güncelleyebilirim veya silebilirim?
 4. Kişisel olarak tanımlanamayan bilgileri nasıl alıyor ve kullanıyorsunuz?
 5. Bilgilerimi korumak için yürütülen güvenlik önlemleri nelerdir?
 6. Kişisel bilgilerim nerede işlem görecek?
 7. E-posta ilkeniz nedir?
 8. Bu ilke ile ilgili sorularım veya kaygılarım için kiminle irtibata geçebilirim?

Not: Kivuto’nun gizlilik politikası ve standartları Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) uygundur. GDPR 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giriyor. Bu mevzuatta sunulan korumalar, Kivuto'nun hem AB içinde hem de dışındaki tüm ürün ve hizmetleri için geçerlidir.

1.Benimle ilgili hangi bilgileri alıyorsunuz?

Bu sitede, her ziyaretçi hakkında hem kişisel olarak tanımlanabilen hem de kişisel olarak tanımlanamayan bilgiler alınabilir. Alınan bilgilerin türü, site ile etkileşiminize ve eylemlerinize bağlıdır.

Kişisel Olarak Tanımlanabilen Bilgiler

Kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler, sadece kayıt ve sipariş verme gibi işlemler sırasında ihtiyaç duyulan bilgileri gönüllü olarak gönderdiğinizde alınır. Bizimle paylaşmış olabileceğiniz tüm kişisel bilgiler gizli tutulur. Ne isminiz, ne de kimliğinizin belirlenmesini sağlayabilecek başka bir bilgi, siparişinizin ya da aldığınız hizmetin gerçekleştirilmesi ya da iade edilmesi için gerekmediği sürece üçüncü taraflara satılmaz ya da onlarla paylaşılmaz. Bu kullanıma ilişkin daha fazla bilgi, bu gizlilik ilkesinin ileriki bölümlerinde verilmiştir.

Kişisel Olarak Tanımlanamayan Bilgiler

Kişisel olarak tanımlanamayan bilgiler, ziyaretiniz sırasında daha kişiselleştirilmiş ve ilgili deneyimi oluşturmak amacıyla sitemizin teknolojisi aracılığıyla alınır. Bilgiler, aynı zamanda size daha iyi hizmet vermek amacıyla web sitesinin işlevselliğini geliştirmemizi sağlar.

2.Kişisel olarak tanımlanabilen bilgileri nasıl alıyor ve kullanıyorsunuz?

Kişisel Olarak Tanımlanabilen Bilgilerin Alınması

Kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler, kayıt, sipariş verme ve faturalandırma, müşteri hizmetleriyle iletişim esnasında ya da bir yarışmaya girdiğinizde toplanabilir. Kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler, önceden amacı size bildirilmeden ve aynı zamanda çıkış veya bu tür ilgisiz kullanımları başka şekilde engelleme fırsatı sunmadan, hiçbir zaman aşağıda açıklanan yöntemlerle ilgisi olmayan şekilde paylaşılmaz.

Kayıt

Kayıt esnasında, doğrulama ve onaylama amaçları için adınız ve e-posta adresiniz sorulabilir. Bu adımlar, kullanıcıların hak sahibi bir akademik kullanıcı olarak kimlik doğrulamasını doğru şekilde sağlamak için gerekli olabilir. Bu sitedeki bazı teklifler ve promosyonlar, belirli kullanıcı türleriyle (ör. öğrenciler, öğretim üyeleri veya personel) veya belirli kuruluşların üyeleriyle sınırlı olabilir. E-posta adresinizi vererek ve akabinde hesabınızı doğrulatarak bu tekliflerden ve promosyonlardan yararlanabilirsiniz.

Sipariş Verme ve Faturalandırma

Kivuto’nun sitelerinden birinden, ücretsiz olmayan bir ürün için sipariş verdiğinizde, kredi kartı bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Fiziksel olarak teslim edilen bir ürünü sipariş ederken, gerekli nakliye bilgilerini (örneğin posta adresi) sağlamanız gerekecektir. Bu bilgi, siparişinizi yerine getirmek ve/veya ihracat uyumluluk amaçları için gerekli olabilir. Kredi kartı bilgileriniz sunucumuzda depolanmaz; yalnızca doğrulanması için kredi kartı işlem sistemine geçilir. Ayrıca çevrimiçi alındınızın oluşturulması ve siparişinizle ilgili e-postalar gönderebilmemiz için, isminiz ve e-posta adresiniz sorulabilir.

Müşteri Hizmetleri

Kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler, müşteri hizmetleri ekibimiz/ekiplerimize bir sorunu rapor etmeniz ya da soru sormanız halinde alınabilir. Size en üst seviye müşteri hizmeti deneyimi sağlayabilmek için bu iletişimin bir kopyası saklanabilir.

Bir Yarışmaya ya da bir Promosyona Katılmak

Yarışmalara ve benzer promosyonlara gönüllü olarak katılmayı seçtiğinizde, katılımınız için aynı bilgiler istenebilir. Tüm yarışmaların, yarışma sayfasından görüntülenebilecek kendi şart ve koşulları vardır.

Kişisel Olarak Tanımlanabilen Bilgilerin Kullanılması

Kişisel olarak tanımlanabilen bilgileriniz başkalarına satılmaz, takas edilmez veya ücretli kullandırılmaz.

Kivuto, bizim adımıza, sipariş takibi ve teslimat, ayrıca kredi kartı işlemleri gibi bazı işlevleri yerine getirmeleri için başka güvenilir şirketler kullanır. Bu bağlı işletmelerin işlerini yapabilmesi için gereken kişisel bilgilere erişimi vardır, ancak kişisel bilgilerinizi başka bir amaçla kullanmalarına izin verilmez.

Ek olarak, bir ürünün siparişiyle ilgili bilgiler söz konusu ürünün sağlayıcısıyla, garanti ve destek işlerinde kullanılmak üzere paylaşılabilir. Bu, isminiz, siparişinizin tarihi ve satın alınan ürünü içerebilir.

İş ortaklarımız ya da tedarikçilerimizden birinin, hakkınızdaki bilgileri nasıl kullandığına ilişkin sorularınız olursa, direkt olarak kendileriyle iletişime geçin.

3.Kişisel bilgilerime nasıl erişebilir, bu bilgileri nasıl güncelleyebilir veya silebilirim?

Kişisel Bilgilere Erişim ve Kişisel Bilgileri Güncelleme (Erişim Hakkı)

Kullanıcılar istedikleri zaman Kivuto'dan aşağıdakileri talep edebilirler.

 • Kivuto'nun kullanıcının kişisel bilgilerine sahip olup olmadığının doğrulanması
 • Kivuto'nun kullanıcının kişisel bilgilerini işlediği yer(ler)
 • Kivuto'nun kullanıcının kişisel bilgilerini işleme amacı(amaçları)
 • Kullanıcıların, Kivuto’nun sahipliğinde bulunan tüm kişisel bilgilerinin bir kopyasının, yaygın olarak kullanılan, makina tarafından okunabilen bir formatta sağlanması.

Yukarıdaki bilgilerden herhangi birini talep etmek için privacy@kivuto.com adresiyle irtibata geçin.

Kullanıcılar, hesaplarında oturum açmaları koşuluyla, WebStore'larındaki Hesap Bilgileri sayfasından diledikleri zaman hesap profillerindeki bilgileri ve tercihleri gözden geçirebilir ve güncelleyebilirler.

Bir Hesabı Devre Dışı Bırakmak

Destekle iletişime geçerek hesabınızı devre dışı bıraktırabilir ya da silinmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bunu yapmak, sitenin sadece üyelere özel bölümlerine olan erişiminizi sınırlar. Ancak, sipariş geçmişiyle ilgili bilgiler korunan kalıcı kayıtlarda kalır.

Kişisel Bilgilerin Silinmesi (Silme Hakkı)

Kullanıcılar, diledikleri zaman Kivuto'nun kendileri hakkında topladığı tüm kişisel bilgilerin silinmesini isteyebilir. Bir kullanıcının kişisel bilgilerini elde tutmak için herhangi bir acil yasal veya ticari neden (ör. bir kanuna veya sözleşmeden doğan yükümlülüğe bağlı olarak) olmadığında, Kivuto bu talepte bulunan kullanıcıların tüm kişisel bilgileri kalıcı olarak siler veya gizler.

Gerektiğinde Kivuto, Kivuto'nun kullanıcının kişisel verilerini paylaştığı üçüncü taraflarla da iletişim kuracak ve verilerin bu üçüncü tarafların sistemlerinden ve kayıtlarından da silinmesini sağlayacaktır.

Kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek için irtibata geçin: privacy@kivuto.com.

4.Kişisel olarak tanımlanamayan bilgileri nasıl alıyor ve kullanıyorsunuz?

Kivuto, sitelerimize gelen ve sitelerimizden giden ürünleri, hizmetleri ve reklamları ulaştırmak, güvence altına almak ve anlamak için çerezler, piksel etiketleri (“pikseller”) ve yerel hafıza gibi teknolojiler kullanır.

Kişisel olarak tanımlanamayan bilgilerin alınması

Doğrulama durumunuz, doğrulama hizmetlerimizden herhangi biri yoluyla başarılı üye kaydı yaptığınızda alınır. Bu durum, kişisel olarak tanımlanamayan bilgidir ve daha sonra ileride tekrar durumunuzu doğrulamak için ihtiyaç duymanız halinde kullanılmak üzere saklanır.

Kişisel olarak tanımlanamayan bilgiler, tanımlama bilgileri gibi teknoloji kullanılarak alınır. “Çerezler”, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsüne depolanan küçük bilgi parçalarıdır. Bu teknoloji ile toplanan bilgiler, sadece kişisel olarak tanımlanamayan bilgiler olup, sitemiz ile etkileşimlerinizi optimize etmemize olanak sağlar.

Kişisel olarak tanımlanamayan bilgilerin kullanılması

Tanımlama Bilgileri, web sitesinin tasarımını, sayfa düzenini ve verimliliğini iyileştirmek için genel anlamda izlenecek site kullanımı ve müşteri trafiği düzenliliğini izlemeye izin verir. Bu düzenlilikleri anlamak, sizin için daha uygun içerik sağlamamıza ve müşteri ilişkilerini geliştirmemize olanak sağlar. Dahası, toplanan bilgiler size daha kişisel ve özelleştirilmiş bir deneyim sağlamak adına odaklı iletişimler sunmak için toplanır. Tanımlama bilgileri, aynı zamanda kişiselleştirilmiş ayarlarınızı hatırlayarak size zaman kazandırır.

Tüm bilgilerin sadece birleşik biçimde toplandığını ve analiz edildiğini unutmayın. Bu sitenin doğru çalışması için, çerezlerin etkin oldup olmadığını kontrol edin.

Kivuto Solutions Inc. kendi ağı dışındaki web sitelerde ilgili reklamları size sunmak için üçüncü taraf reklam teknolojisi ortaklarını kullanabilir. Reklam teknoloji ortağı bize, tarafımızdan tarayıcınıza eklenen bir tanımlama bilgisi gibi izleme teknolojisi sunar. Bu, söz konusu site ile çalışmalarınıza göre kendi ortak web sitelerinde çok ilgili reklamlar sunmamıza izin verir. Bu işlem hakkında daha fazla bilgi edinmek veya hatta çıkmak istiyorsanız, lütfen bizimle iletişim kurun.

Çerezler nasıl yönetilir

Çerezlere izin vermek, onları engellemek ya da silmek için tarayıcı kontrolleri bulunur. Bu sitenin ve diğerlerinin kullandığı çerezleri yönetmek için, lütfen bu siteyi ziyaret edin: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

Çerez ayarlarını değiştirdiğinizde, diğer ayarlar ya da tercihlerin artık geçerli olmayacağına dikkat edin. Sitenin kullanımı ve işlevselliği, belirli ürünlerin satın alınabilmesi ve site içeriğinin görüntülenmesi dâhil olmak üzere değişiklikler geçirebilir.

5.Bilgilerimi korumak için yürütülen güvenlik önlemleri nelerdir?

Güvenlik Tedbirleri

Bilgileriniz hem iletim hem de depolama sırasında korunur. Hesabınız ve profil bilgileriniz, bu kişisel bilgilere yalnızca sizin erişmeniz için parolayla korunur. Satın alma sırasında güvenli sunucu yazılımı (SSL), girdiğiniz tüm bilgileri aktarılmadan önce şifreler. Bu şekilde, tüm müşteri verileri sistemin güvenli sunucusu üzerinden yetkisiz erişime karşı korunmaktadır.

İhlal Bildirimi

Kullanıcıların kişisel bilgileri için potansiyel risk oluşturan bir güvenlik ihlali durumunda Kivuto, ihlalin tespit edilmesinden itibaren 72 saat içinde uygun yetkililere ihlalin bildirilmesini sağlayacaktır.

Bir güvenlik ihlalinin, bir veya daha fazla etkilenen kullanıcının hakları ve özgürlükleri için yüksek bir risk teşkil edeceği kanısına varılırsa, bu kullanıcılarla iletişim kurmak ve bunların ihlalini ve olası etkilerini haber vermek için gerekli tüm çaba gösterilecektir.

6.Bilgilerim nerede işlem görecek?

Kivuto Solutions Inc., 126 York Street, Suite 200, Ottawa, Ontario, Canada adresinde ofisleri bulunan Kanadalı bir kuruluştur. Kivuto tarafından toplanan kişisel bilgiler, Kanada'da bulunan sunucuda saklanır ve hizmetin sunulması için gerekmediği sürece veya kullanıcı tarafından talep edilmedikçe (aşağıya bakınız) başka bir ülkeye nakledilmez.

Yazılım yayıncısı ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalar ve Kanada yasal yükümlülükleri uyarınca, verileriniz sunucularımızda şifreli yedeklerde yedi yıla kadar saklanacaktır.

Gizlilik yasaları ve gereksinimleri her ülkeye göre farklılık gösterir. Kivuto'nun Web siteleri aracılığıyla toplanan tüm bilgiler, bilginin kaynağı olan ülke fark etmeksizin sizin için geçerli olan bu Gizlilik Politikası ve tüm Gizlilik Bildirimleri ile korunacaktır.

Kişisel Bilgilerin Aktarılması (Veri Taşınabilirliği)

Kullanıcılar, Kivuto'nun kendileriyle ilgili topladığı tüm kişisel verilerin, Kivuto’dan kullanıcının tercih ettiği başka bir veri işleyicisine aktarılmasını isteyebilir.

Kivuto'nun bir kullanıcı hakkındaki kişisel bilgileri yalnızca yasaların izin verdiği ve kullanıcıların kişisel bilgileri için karşılaştırılabilir düzeyde koruma sağlayan ülke ve kuruluşlara aktarabileceğini unutmayın.

Kişisel verilerinizin başka bir veri işleyicisine aktarılmasını istemek için iletişime geçin: privacy@kivuto.com.

7.E-posta politikanız nedir?

Kivuto Solutions Inc., 2003 yılı federal CAN-SPAM Yasası ve Kanada İstenmeyen Posta Yönetmeliği (CASL) ile tamamen uyumludur. Kivuto, izniniz olmadan, ticari amaçla e-posta adresinizi paylaşmayacak, satmayacak, kiralamayacak, takas etmeyecek veya kullanması için herhangi bir üçüncü tarafa yetki vermeyecektir. Bizden hata sonucu bir e-posta aldığınızı düşünüyorsanız, aşağıdaki adrese başvurun: privacy@kivuto.com.

Kivuto Solutions'dan aşağıdaki e-postalardan birini ya da daha fazlasını alabilirsiniz.

Hesap ve Hizmet ile ilgili E-posta

Kivuto Solutions Inc. size hesap durumunuza ilişkin e-posta gönderme hakkını saklı tutar. Bu, sipariş onayları, yenileme/sona erme bildirimleri, kredi kartı sorunu bildirimleri, diğer işlemsel e-postalar ve site hizmetleri ve/veya Gizlilik İlkemizde meydana gelen büyük değişiklikleri içerir. Çevrimiçi tartışmalar ya da diğer hizmetler için kayıt yaptırdıysanız, bu faaliyetlere olan katılımınıza ilişkin e-postalar alabilirsiniz.

E-posta Bültenleri

Kivuto Solutions Inc. çeşitli e-posta bültenleri sunmaktadır. Bu iletişimleri, sadece bunları almak istediğinizi daha önceden belirtmiş olmanız halinde alırsınız. Belirli bir bülteni artık almak istemiyorsanız, her bir bültenin alt kısımlarında yer alan “abonelikten çık” talimatlarını izleyin.

Promosyon E-postası

Kivuto Solutions Inc. belirli aralıklarla Kivuto’nun sizi ilgilendirebileceğini düşündüğü ürünler ve hizmetler hakkında size mesajlar gönderebilir (sadece bunları almak istediğinizi daha önceden belirtmiş olmanız halinde). Her bir e-postanın alt kısımlarında yer alan “abonelikten çık” talimatlarını izleyerek mesaj almamayı seçebilirsiniz.

Anket E-postası

Kivuto, kullanıcılarımızı daha iyi anlamamızı sağlayacak olan bilgilerin yanı sıra sizi kullanıcı anketlerine davet eden ve hizmetlerimiz ile mevcut ya da gelecekteki ürün ve hizmetlerimizle ilgili geri bildirim sağlamanızı rica eden e-postalar gönderebilir. Kullanıcı anketleri, hizmetlerimizi iyileştirmemize büyük katkıda bulunurlar ve Kivuto’nun bu anketlerden sağladığı tüm bilgiler sadece şirket içerisinde kullanılır. Bilgiler toplu halde ilişkili üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

HTML E-postası

Bizden e-posta almaya abone olmanız halinde, hem düz metin, hem de (görseller içeren) HTML formatında e-postalar alacaksınız. E-postalarımızı HTML formatında görüntülemeyi seçmeniz halinde, okuyucuların e-postayı görüp görmediklerini belirlemek için Kivuto e-postaya tek piksellik bir .gif dosyası yerleştirebilir. Bu işlem bilgisayarınızda bir bilgi bırakmaz ya da bilgisayarınızdan bir bilgi almaz. Kivuto, bu verileri yalnızca Kivuto e-postalarının ve sunduğu tekliflerin kalitesini artırmak amacıyla toplu halde üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Sizden Gelen E-postalar

Bize e-posta göndermeniz halinde, e-postalarda ifşa edilen bilgilerin güvende ya da şifreli olmayabileceğini ve bu yüzden başka kişilerce görülebileceğini unutmayın. E-postaların içerisinde kişisel ya da gizli bilgi ifşa ederken dikkatli olmanız önerilir. Kivuto, sorularınıza ya da yorumlarınıza direkt olarak cevap verebilmek için e-posta adresinizi kullanacaktır.

8.Bu ilke ile ilgili sorularım veya kaygılarım için kiminle irtibata geçebilirim?

Bu gizlilikle veya Kivuto’nun kişisel bilgilerinizi işlemesiyle ilgili sorularınız, yorumlarınız, kaygılarınız veya şikayetleriniz varsa, aşağıdaki yollardan biriyle bizimle iletişime geçebilirsiniz.

E-posta ile

Lütfen gizlilikle ilgili tüm sorularınızı privacy@kivuto.com adresine yönlendirin.

Telefon ile

ABD/Kanada (Ücretsiz)

1-866-435-4722

Avustralya (Ücretsiz)

1-800-426-231

Fransa (Ücretsiz)

0800-916021

Almanya (Ücretsiz)

0800-182-8612

Hong Kong (Ücretsiz)

800-968-781

Malezya (Ücretsiz)

1-800-815-302

İspanya (Ücretsiz)

900-809754

Birleşik Krallık (Ücretsiz)

0-800-098-8436

Diğer ülkeler

+44-845-8697566

Posta yoluyla

Kuzey Amerika
(Genel Müdürlük)

Kivuto Solutions Inc.
126 York St., Suite 200

Ottawa, Ontario, Kanada

K1N 5T5

EMEA

Kivuto Solutions Inc.

2nd Floor, 16 South Main Street
Naas, Co. Kildare, İrlanda

 

Kivuto sitelerinden sipariş edilen HİÇBİR ürün maalesef İADE EDİLEMEMEKTE veya DEĞİŞTİRİLEMEMEKTEDİR. Tüm satýþlar nihaidir. Sipariþinizi verirken doðru ürünü seçtiðinizden emin olun ve tüm sistem gereksinimlerini okuyun.

Lisans anahtarlarý yazýlýmla birlikte sevkedildiðinden/yayýnlandýðýndan ve bir kez yayýnlandýklarýnda yayýncýya iade edilemediklerinden deðiþtirme veya iade sunamýyoruz.

Not: Kivuto Solutions Inc., bu sitede sunulan ürünlerin bazılarının veya tümünün dağıtımcısıdır. Postayla sipariş edilen ürünlerde seçilen ürünlerin ve verilen sevkiyat adresinin doğru olmasından tüketici olarak tarafınız sorumludur. Kivuto Solutions, ad ve/veya ürün açıklaması benzerliği nedeniyle yanlış ürün siparişi verilmesinden sorumlu değildir. Siparişinizi tamamlamadan önce tüm ürünlerin sürüm, ürün adı, sistem gereksinimleri ve diğer gereksinimlerini belirlemekten, son kullanıcı olarak siz sorumlusunuz.

Minitab yazılımınızı etkinleştirme esnasında sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları gerçekleştirmeniz gerekecek:

 1. Bilgisayarınızda kurulu olan tüm Minitab sürümlerini kaldırın.
 2. Web Mağazanıza giriş yapın (zaten girmiş değilseniz).
 3. Sayfanın sağ üst kısmında Hesabınız/Siparişleriniz’e tıklayın.
 4. Sipariş Ayrıntıları sayfanıza ulaşmak için Minitab ürününüz için olan siparişin yanındaki Ayrıntıları Görüntüle bağlantısına tıklayın.
 5. Sipariş Ayrıntıları sayfasındaki bağlantıdan Minitab yazılımınızı indirin ve yükleyin. Kurulum esnasında girmeniz istenecek olan ürün anahtarı da Sipariş Ayrıntıları sayfanızda bulunabilir.

Sorun yaşarsanız lütfen Minitab Teknik Destek ile iletişime geçin.

Halen Hindistan veya Sri Lanka'da oturuyor ve Minitab ürünleri satın almak istiyorsanız, aşağıdaki seçenekler bulunur:

Yükleme sırasında bir ürün anahtarı  girdiyseniz, Minitab yazılımınız, açılışta otomatik olarak etkinleşmeye çalışacaktır.

Yükleme esnasında bir ürün anahtarı girmediyseniz, açılış sonrasında yazılımınızı etkinleştirmek için aşağıdaki uygun işlemi gerçekleştirin.

Minitab 19 veya Minitab 18'yi etkinleştirmek için:

 1. Minitab'i Etkinleştir'i seçin.
 2. İleri düğmesine tıklayın.
 3. Ürün anahtarınızı girin.
 4. Etkinleştir düğmesine tıklayın. Yazılımınızın başarıyla etkinleştirildiğine dair bir onay iletisi gösterilir. Farklı bir mesaj alırsanız, elle etkinleştirmeyi deneyin ya da şu adresten Minitab'e ulaşın: www.minitab.com/support.

Note Gelişmiş yükleme seçenekleri ve elle etkinleştirme talimatları için uygun yükleme kılavuzunu okuyun: Minitab 19 (sadece İngilizce olarak mevcut).

Minitab deneme sürümü Parallels veya VMware Fusion gibi sanallaştırma yazılımları ile kullanılamaz. Bu ortamda Minitab denemesini kullanmak için, Minitab Teknik Destek'ten 30 günlük Ürün Anahtarı almanız gerekir.

Minitab Teknik Destek'e http://www.minitab.com/support adresiden ulaşabilirsiniz.

Bizimle İletişim Kurun

Yukarıda sorununuza bir çözüm bulamadıysanız, lütfen bize ulaşın.