Contact Us

Need Help?

Aleksander Kowalski
603656560

 

Oprogramowanie zakupione zostało dla pracowników i studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dostęp do systemu uzyskujemy za pośrednictwem platformy Microsoft Office 365 dla Edukacji logując się tutaj z kontem tupu Imie.Nazwisko@Live.umcs.edu.pl, które zostanie założone na platformie Microsoft Office 365 dla edukacji po wypełnieniu  wniosku o konto.
Na podany tutaj e-mail zostaną przesłane dane pierwszego logowania na pocztę Microsoft Office 365 dla edukacji, gdzie będą przesyłane instrukcje logowania, faktury i inne informacje związane z funkcjonowaniem platformy Microsoft Imagine.

Wysyłając wniosek akceptujemy ogólne warunki korzystania z serwisów i oprogramowania Microsoft znajdujące się na stronach:
https://imagine.microsoft.com/en-us/About/LicenseAgreement
https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement

Wypełniając wniosek wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych tam danych osobowych w zakresie koniecznym do funkcjonowania platform Microsoft Imagine i Microsoft Office 365 dla edukacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wniosek można złożyć również wysyłając e-mail na adres Kowalski@Live.umcs.edu.pl

W razie pytań i problemów proszę o kontakt: Kowalski@Live.umcs.edu.pl