Za naručivanje software-a sa akademskim popustom morate imati aktivni status unutar akademske institucije. Popusti na cijene software-skih paketa za akademske (obrazovne) institucije na ovom site-u za web kupovinu su isključivo interne naravi i nisu primjenljivi na javnim tržištima. Od vas se može tražiti da dokažete svoj akademski status , kao učenik,student ili predavač, kako biste mogli iskoristiti prednosti ovog programa.